สามเณรตรัย-นพสิทธิ์ เขมสิทฺธิโก (โชติสุริยสินสุข)
Read More +

สามเณรตรัย-นพสิทธิ์ เขมสิทฺธิโก (โชติสุริยสินสุข) เณรน้อยผู้มีศรัทธาแรงกล้า

วัดป่าธรรมคีรี
Read More +

เณรตรัย สามเณรน้อยแห่งวัดบวรฯ มีจิตศรัทธาปฏิบัติธรรมที่ วัดป่าธรรมคีรี

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.