อุณหภูมิร่างกาย
Read More +

อุณหภูมิร่างกาย เรื่องใกล้ตัวที่ต้องรู้

เทอร์โมมิเตอร์
Read More +

เทอร์โมมิเตอร์ ปรอทวัดไข้ แบบไหน เหมาะกับคุณ และโดนใจมากที่สุด

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.