การแผ่เมตตา
Read More +

ท่าน ว. ไขข้อข้องใจ เหตุใดการแผ่เมตตาให้คนที่เราโกรธเกลียดจึงไม่ได้ผล

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.