วิมุต ตรวจสุขภาพ ลำไส้ ตับ
Read More +

รพ.วิมุต เปิดศูนย์ส่องกล้องและหน่วยเฉพาะทางการเคลื่อนไหวระบบทางเดินอาหาร ENDOSCOPY & GI MOTILITY UNIT

ผ่าตัดส่องกล้องปอด
Read More +

ผ่าตัดส่องกล้องปอด ทางเลือกใหม่การรักษา ผู้ป่วยโรคปอด

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.