หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
Read More +

หลักการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นแนว หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

หลวงปู่ดู่ พรหมปญฺโญ
Read More +

เลิกเหล้าเพราะนั่งสมาธิ ธรรมะจากหลวงปู่ดู่ พรหมปญฺโญ

ปี่แก้วนางหงส์
Read More +

เผยคาถาที่แม่ชีสวดให้ผีพิกุลในละครเรื่อง ปี่แก้วนางหงส์ ที่แท้คือคาถาศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ดู่

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.