พระเทพวิทยาคม
Read More +

5 เกร็ดความรู้ที่ควรทราบ ก่อนถึงพิธีพระราชทานเพลิงสรีรสังขารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

พระราชทานเพลิงสรีระสังขาร
Read More +

สะท้อนคติไตรภูมิแบบอีสานผ่านเมรุลอยในงาน พระราชทานเพลิงสรีระสังขาร “หลวงพ่อคูณ”

พิธีพระราชทานเพลิง
Read More +

พิธีพระราชทานเพลิง สังขารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่
Read More +

ทำไม หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ แห่งวัดบ้านไร่ ไม่เทศน์ให้ญาติโยมฟัง

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.