หลวงพ่อชา สุภทฺโท
Read More +

สมาธิภาวนาในขณะทำงาน แนวทางการปฏิบัติของหลวงพ่อชา สุภทฺโท

หลวงพ่อชา
Read More +

หลวงพ่อแสดงละคร…เรื่องเล่ายิ้มๆ ของหลวงพ่อชา สุภัทโท

เรื่องเล่าของหลวงพ่อชา
Read More +

อย่ารบกวนเสียง – บทความดีๆ จากพระไพศาล วิสาโล

หลวงพ่อชา สุภทฺโท
Read More +

7 เรื่องเล่าน่ารู้ของ หลวงพ่อชา สุภทฺโท พระอริยสงฆ์แห่งเมืองดอกบัวงาม

นินทา
Read More +

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: โดนใส่ร้าย นินทา จนคนอื่นเข้าใจเราผิด ควรทำอย่างดี

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.