อยู่กับปัจจุบัน
Read More +

พบสุขเมื่ออยู่กับปัจจุบัน บทความธรรมะสร้างสุขจากข้างใน โดย พระไพศาล วิสาโล 

การเจริญสติ
Read More +

การเจริญสติและศิลปะแห่งการอยู่กับปัจจุบัน

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.