วิบากกรรมของพ่อค้าขายหมู
Read More +

ร้องเสียงเหมือนหมูก่อนตาย วิบากกรรมของพ่อค้าขายหมู

ปลากปิละ
Read More +

วิบากกรรมของปลากปิละ ปลาปากเหม็นที่มีเกล็ดเป็นทองคำ

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.