หลวงพ่อปาน โสนนฺโท
Read More +

” ถ้ารวยก็ไม่ใช่พระ พระต้องรวยด้วยบุญญาบารมี ” หลวงพ่อปาน โสนนฺโท

พ่อท่านจ่าง อนุภาโส
Read More +

สูญเสียพระสายกรรมฐาน พ่อท่านจ่าง อนุภาโส วัย 91 ปี 69 พรรษา

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.