เบาหวานขึ้นตา
Read More +

เบาหวานขึ้นตา อาการแทรกซ้อนที่ต้องเฝ้าระวังให้ดี

เบาหวานขึ้นจอตา
Read More +

เบาหวานขึ้นจอตา กำเริบหนัก… เสี่ยงตาบอด!!

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.