โควิด 19
Read More +

โควิด 19 : เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสของคนทั้งโลก โดย ท่าน ว.วชิรเมธี

เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส
Read More +

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง คือการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.