เรือนจำ
Read More +

เรือนจำในความรู้สึก : ความในใจของคนสำนึกผิดและพร้อมกลับตัว

อเล็กซ์ เรนเดลล์
Read More +

อเล็กซ์ เรนเดลล์ อยากให้คนไทยให้โอกาสนักโทษ อย่าตัดสินเขาที่อดีต

การเจริญสติ
Read More +

เรือนจำเคนยาใช้การเจริญสติ ช่วยลดความรุนแรงและเชื่อมสัมพันธ์ผู้คุมกับผู้ต้องขัง

เรือนจำ
Read More +

สวนสัตว์ใน เรือนจำ ช่วยกล่อมเกลาจิตใจนักโทษ

Read More +

“ นิทานข้ามกำแพง ” หนังสือนิทานจากฝีมือผู้ต้องขัง สู่หัวใจของเด็กทั่วประเทศ

คุก
Read More +

บทเรียนชีวิตหลังกำแพงคุก ตอน ประชดชีวิตจนติดคุก

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.