เรื่องจริงจากเรือนจำ
Read More +

เรื่องจริงจากเรือนจํา ความในใจของผู้ต้องขังผู้ใช้บทสวดมนต์กล่อมเกลาจิตใจ

คุก
Read More +

บทเรียนชีวิตหลังกำแพงคุก ตอน ประชดชีวิตจนติดคุก

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.