พ้นทุกข์
Read More +

ไม่มีถูกกับผิด มีแต่ ทุกข์กับพ้นทุกข์ – นิตยสาร Secret

แม่ชีศันสนีย์ กับข้อคิดดีๆ
Read More +

ก็เพราะเราคิดไม่เหมือนกัน…เราจึงต้องแยกกัน – แม่ชีศันสนีย์ กับข้อคิดดีๆ

กลัวความทุกข์
Read More +

หากกลัวความทุกข์ จงข่มจิตให้อย่ากลัวความทุกข์ คำแนะนำจากแม่ชีศันสนีย์

หนีปัญหา
Read More +

หยุดหนีปัญหา หันหน้ามาสื่อสาร คำแนะนำจากแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.