Read More +

ไม่ชอบเพื่อนร่วมงาน แต่ก็ต้องทำงานด้วยกัน! วิธีทำงานร่วมกับคนที่เราเกลียดแบบมืออาชีพ

นิสัยไม่ดี
Read More +

วิธีรับมือกับคน นิสัยไม่ดี 7 ประเภท ที่อยู่ด้วยยาก ชอบสร้างความเครียดให้ชีวิตของเรา

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.