โรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรง-นอนไม่หลับ-เครียด
Read More +

การเยียวยาจิตใจ : โรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรง (PTSD)

PTSD ภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง
Read More +

ทำความรู้จัก PTSD ภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.