อาหาร 3 สี

กินลดเบาหวาน ปฏิวัติพฤติกรรม เพราะโรคเบาหวานเกิดจากภูมิชีวิตบกพร่อง

กินลดเบาหวาน พฤติกรรมเสี่ยงเบาหวาน จากภูมิชีวิตบกพร่อง ไม่ใช่เชื้อโรค

กินลดเบาหวาน อาจารย์สาทิส อินทรกําแหง จึงย้ําเสมอว่า ต้องรักษาด้วยการเพิ่มภูมิชีวิตให้ดีขึ้นให้เร็วที ่สุด โดยใช้อาหารเป็นตัวนํา แล้วออกกําลังกายอย่างเคร่งครัดเป็นตัวรอง ควบคู่กับการดูแลร่างกายด้านอื่นๆ

“กินลดเบาหวาน” กินจืดลดน้ำตาล

เมื่อคนอ่างทองอ่อนหวานจากประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุมายาวนาน ครั้นเมื่อปีพ.ศ. 2550 คุณรุ่งทิวา มากอิ่ม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลอ่างทอง 2 ชักชวนให้มาร่วมดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน ชมรมเบาหวาน โรงพยาบาลอ่างทอง 2 คุณวิภาสินี แก้วช่วง เจ้าหน้าที่ประจําโรงพยาบาลอ่างทอง 2 ก็ยินดี

“ผู้ป่วยเบาหวานในชมรมจํานวนร้อยกว่าคน มีตั้งแต่อายุ 35-70 ปี สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ดูแลตัวเอง จึงคิดว่าต้องหาวิธีการให้ผู้ป่วยเหล่านี้ดูแลตัวเองอย่างจริงจัง นอกเหนือจากคําแนะนําที่หมอบอก”

ทุกเดือน ขณะผู้ป่ วยเบาหวานมาตรวจสุขภาพตามนัดนอกจากการบริการตรวจวินิจฉัยทั่วไปแล้ว ทางโรงพยาบาลยังมีอาหารเลี้ยงรับรอง ซึ่งคุณวิภาสินีเห็นเป็นโอกาสดีที่จะช่วยผู้ป่วยให้มีความรู้ความเข้าใจในการปรับพฤติกรรมของตนอย่างเป็นรูปธรรม โครงการสอนผู้ป่วยเบาหวานให้กินอาหารจืดจึงเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553

กินจืด ลดระดับน้ำตาลในเลือด
ผู้ป่วยเบาหวานควรกินอาหารรสจืด เพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือด

“บางทีผู้ป่วยก็ไม่รู้ว่าที่หมอบอกให้ลดหวานลดเค็มในอาหารรสของสิ่งที่กินที่แท้ควรเป็นอย่างไร ฉะนั้น นอกจากเชิญชวนให้กินอาหารสุขภาพ คลายเครียด และออกกําลังกาย เรายังมีอาหารปรุงรสที่ผู้ป่วยเบาหวานควรกินให้ได้กินจริงอีกด้วย”

การลดน้ําตาลในอาหารและเครื่องดื่มก็ไม่เป็นแบบหักดิบ คุณวิภาสินีใช้วิธีค่อยๆลด เพื่อให้ผู้ป่วยปรับลิ้นรับรสชาติใหม่ได้

“ตอนแรกๆเราลดปริมาณน้ําตาลที ่ใส ่ในอาหารแค ่ 20เปอร์เซ็นต์ ต่อมาก็ลดเพิ่มอีก 10-20 เปอร์เซ็นต์ ตอนนี้ก็น่าจะลดได้ 50-60 เปอร์เซ็นต์แล้ว”

เบื้องต้นอาจมีผู้ป่วยบ่น หากคุณวิภาสินีชี้แจงจนผู้ป่วยเข้าใจและเริ่มยอมรับ ส่งผลให้ไม่เพียงแต่เพลิดเพลินกับการกินอาหารอ่อนหวานที่โรงพยาบาลเท่านั้น แต่ยังไปปรับกับเมนูที่บ้านให้มีรสชาติแบบเดียวกับที่โรงพยาบาลอีกด้วย ผลสัมฤทธิ์จึงปรากฏ ผู้ป่วยมากกว่าครึ่งในชมรมเบาหวาน โรงพยาบาลอ่างทอง 2 สามารถลดน้ําตาลในเลือดได้

กินจืด ลดระดับน้ำตาลในเลือด
ผักและผลไม้ ที่มีรสไม่หวานจัด ส่งผลดีต่อการควบคุมความดันโลหิต และระดับน้ําตาลในเลือด

กินจืดลดน้ำตาลจริง

คุณวัลภา วาสนาเรืองไร อายุ66 ปี ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน แต่ต้องดูแลสามีของเธอ คุณสมพร วาสนาเรืองไร อายุ64 ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้ว และเมื่อสองปีที่แล้วตรวจพบว่าระดับน้ําตาลในเลือดขึ้นสูงถึง 160 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

“แต่ไม่มัวเสียใจ รีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เป็นมากขึ้น”

ทุกครั้งที่พาสามีมาตรวจตามนัดที่โรงพยาบาลอ่างทอง 2 ได้เรียนรู้เรื่องอาหารจืดจากคุณวิภาสินี คุณวัลภาก็นําไปปรับใช้กับทุกเมนูที่เธอปรุงให้สามีกิน โดยลดปริมาณน้ําตาลลง จากเดิมที่ใส่ 2 ช้อนโต๊ะในหลายเมนู มาเหลือเพียง 1 ช้อนโต๊ะในสัปดาห์แรก สัปดาห์ต่อมาก็ลดเหลือ 1-2 ช้อนโต๊ะ และ 1-4 ช้อนโต๊ะ

ในสัปดาห์ถัดมา สุดท้ายก็แทบไม่ใส่น้ําตาลลงในอาหารคาวเลยเมนูที่คุณวิภาสินีแนะนําให้ปรุงกินคือ ปลานึ่ง แกงเลียงยําผักรวม ยําตะไคร้ แกงป่า ส่วนน้ําดื่มประเภทชาสมุนไพรปราศจากน้ําตาลคือ ชาใบเตย ชาใบย่านาง และผลไม้ที่ไม่แนะนําให้กิน เช่น มะม่วงสุก มะละกอสุก หรือผลไม้ที่มีรสหวานจัดประกอบการเหยาะซีอิ๊วขาวแทนน้ําปลา ไม่กินอาหารทะเลประเภทที่มีคอเลสเตอรอลสูง เช่น ปลาหมึก อยู่แล้ว นอกจากความดันโลหิตของคุณสมพรจะคงที่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้วระดับน้ําตาลในเลือดยังลดลงอย่างต่อเนื่อง

“เดือนแรกที่กินอาหารจืด ระดับน้ําตาลในเลือดคุณสมพรเหลือ 140 (มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) เดือนต่อมาเหลือ 120 และ 100 (มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) แค่เพียงครึ่งปีที่ทําแบบนี้ ตอนนี้ระดับน้ําตาลในเลือดเหลือ 50-60 (มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) เท่านั้น”

เมื่อควบคุมการกินได้ จิตใจก็เบิกบาน มีกําลังใจลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสาย สุขภาพแข็งแรงจึงกลับมา

ที่มา: คอลัมน์เรื่องพิเศษ,เอื้อมพร และพรรณรวี

อ่านเพิ่มเติม
แนะนำวิธีกินวิตามินต้านโรคเบาหวาน สำหรับมือใหม่
อาหารเบาหวาน : ทางเลือกของคนชอบกินคาร์โบไฮเดรต
สูตรยาแช่เท้า แก้อาการชาโรคเบาหวาน
วิธีง่ายๆ แค่ก็ลดเสี่ยงเบาหวาน ลดน้ำตาลในเลือดได้
ชาสมุนไพรและอาหารจีน ลดน้ำตาล ป้องกันเบาหวานขึ้นตา

ติดตาม ชีวจิต ในช่องทางต่างๆ ได้ที่

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.