เทคโนโลยีกู้ชีพผู้ป่วยหัวใจวาย, AED, CPR

เทคโนโลยีกู้ชีพผู้ป่วยหัวใจวาย ป้องกันเสียชีวิต

SIGNS OF HEART ATTACK

สังเกตอาการผิดปกติก่อนกู้ชีพ เทคโนโลยีกู้ชีพผู้ป่วยหัวใจวาย

คุณหมอไชยพรแนะนำว่า ก่อนที่ผู้ป่วยจะหมดสติด้วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันมักมีอาการนำดังนี้

  • เจ็บหน้าอก ใจสั่น เหงื่อออก โดยมีลักษณะเจ็บแน่นใต้หน้าอก อาจเจ็บร้าวไปที่แขน ไหล่ คอ หรือกราม
  • ก่อนเกิดอาการเจ็บหน้าอก มักถูกกระตุ้นด้วยการออกแรง เช่น วิ่ง หรือเกิดภาวะเครียด
  • หน้ามืด เป็นลมหมดสติ
  • หัวใจเต้นผิดปกติ อาจเป็นได้ทั้งหัวใจเต้นผิดจังหวะและหัวใจหยุดเต้น

FOR MORE INFORMATION

ฝึกทำซีพีอาร์และใช้เครื่องเออีดี

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการกู้ชีพและเข้ารับการฝึกอบรมการทำซีพีอาร์และใช้เครื่องเออีดีอย่างถูกต้อง สามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานต่อไปนี้

  1. ศูนย์การศึกษาฝึกอบรมและการให้ประกาศนียบัตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ชั้น 3 ซอยสาธารณสุข 3 ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี โทร. 0-2872-1600 และ 09-6648-9388
  1. โครงการปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีโทร. 0-2201-2305 – 6
  2. เพจ RAMAMEDIC จัดอบรมซีพีอาร์ให้หน่วยงานต่าง ๆโดยภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ http://www.facebook.com/Ramamedics
BUCHAREST, ROMANIA – August 13, 2018: Paramedic from an ambulance push an empty stretcher

EXPERT RECOMMEND

ข้อเสนอแนะจากแพทย์ฉุกเฉิน

คุณหมอไชยพรอธิบายว่า “กรณีของประเทศไทยนั้นขอเพียงแจ้งเหตุให้ทันกาล ถ้าคุณพบผู้ป่วยและตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่าหมดสติ ให้โทร.แจ้ง 1669 ทันที หากทำซีพีอาร์ไม่เป็นก็ไม่ต้องกังวลครับ เพราะเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับแจ้งเหตุจะบอกขั้นตอนให้ทำตามได้เลย

“ถ้าจะแก้ปัญหาให้ถูกทาง เราต้องให้ข้อมูลเรื่องนี้กับเด็ก ๆ ตัวอย่างเช่น ในประเทศญี่ปุ่นมีการสอนปฐมพยาบาลซึ่งมีวิธีทำซีพีอาร์และวิธีใช้เครื่องเออีดีให้เด็กประถมโดยบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาของเขาเลยถ้าขึ้นไปถึงระดับมัธยม เด็กของเขาจะใช้เครื่องเออีดีเป็นแล้ว ถ้ามีเหตุฉุกเฉินที่บ้าน เช่น แม่หมดสติเด็ก ๆ ของเขาสามารถโทร.แจ้งเหตุและทำซีพีอาร์ในระหว่างที่รอการช่วยเหลือได้

“ส่วนการสอนทำซีพีอาร์ เทคโนโลยีกู้ชีพผู้ป่วยหัวใจวาย ถ้าไปสอนให้กลุ่มที่มีผู้ป่วยโรคหัวใจในครอบครัว แบบนี้เขาจะตั้งใจเรียนมากกว่า”คุณหมอไชยพรกล่าวทิ้งท้ายว่า ทางที่ง่ายและเร็วที่สุดคือ โทร.แจ้ง 1669 จากนั้นให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติิม

ชวน เพิ่มไขมันดี ไล่ไขมันร้าย เสริมสร้างสุขภาพ ต้านโรคหลอดเลือดและหัวใจ

ป้องกันโรคเบาหวาน ความดัน หัวใจ และมะเร็ง ด้วยการสร้างสมดุลการกิน

สถาบันหัวใจเพอร์เฟคฮาร์ท โรงพยาบาลปิยะเวท

ที่มา : เรื่อง ศิริกร โพธิจักร คอลัมน์ TRENDY HEALTH นิตยสารชีวจิต

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.