ผอบทองคำ

ผู้จิตศรัทธาจัดสร้างผอบทองคำน้ำหนักรวม 16 กิโลกรัม เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ชมรูป)

พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  ผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้าง ผอบทองคำ

วันที่ 25 ก.พ.61 ที่ผ่านมา  ได้มีผู้จิตศรัทธาจัดสร้าง ผอบทองคำ น้ำหนักรวม 16 กิโลกรัม เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุดังกล่าว ซึ่งทางวัดได้อัญเชิญไปประดิษฐานยังเจดีย์บริวาร ฝั่งพระวิหารวัดสระเกศฯ ที่ได้มีการจัดทำเป็นห้องนิรภัยอย่างดี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนจำนวนมากจะยังได้เห็นพระบรมสารีริกธาตุอย่างใกล้ชิดด้วย

พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เป็นประธานในพิธีอัญเชิญผอบทองคำบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ทางผู้สืบสุกล เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ได้นำมาถวาย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ และอดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมื่อปี 2551

ทั้งนี้พระราชกิจจาภรณ์  (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ กล่าวว่า พระบรมสารีริกธาตุดังกล่าว เป็นชุดเดียวกับที่รัฐบาลอินเดียถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อปี 2440  ซึ่งถูกค้นพบโดยนายวิลเลียม เปปเป วิศวกร และนักโบราณคดีชาวอังกฤษ เมื่อปี 2439

ซึ่งขณะนั้นทางอินเดียยังอยู่ใต้การปกครองของประเทศอังกฤษ  และนายวิลเลียม ได้ขุดพบผอบที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่สถูปร้าง เมืองกบิลพัสดุ์  ที่ผอบมีจารึกตัวอักษรโบราณกำกับไว้ ถอดความได้ว่า

“พระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนของศากยะราชสกุล ซึ่งได้รับการแบ่งไปในคราวโทณพราหมณ์แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ภายหลังถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระหลังพุทธกาล”

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ ยังกล่าวต่อไปว่า ในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับไทยเมื่อปี 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยายมราช ขณะดำรงยศเป็นพระยาสุขุมนัยวินิต เป็นผู้แทนรัฐบาล ออกเดินทางไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

ต่อมาปี 2442 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ไว้ ณ พระเจดีย์บรมบรรพต ภูเขาทอง วัดสระเกศฯ และแบ่งพระราชทานให้กับประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย ทั้งยังพระราชทานผ้าขาวรองพระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจากอินเดียให้กับเจ้าพระยายมราช แต่จากนั้นพระบรมสารีริกธาตุ ได้เสด็จมาเพิ่มในผ้าขาว

เมื่อเจ้าพระยายมราชนำความขึ้นกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยายมราช นำไปเก็บรักษาสักการะบูชาไว้ตามเดิม ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเจ้าพระยายมราชได้บันทึกไว้ในหนังสือด้วย

อย่างไรก็ตามเมื่อปี 2551 ผู้สืบสกุลเจ้าพระยายมราช ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุดังกล่าวมาถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์ เนื่องจากต้องการให้นำไปประดิษฐานรวมกับพระบรมสารีริกธาตุที่รัชกาลที่5 พระราชทานให้วัดสระเกศฯ

 

 

รูปภาพ : วรวุฒิ วิชาธร


บทความน่าสนใจ

รินโปเชลามะน้อย เจ้าชายราชวงศ์ภูฏาน เสด็จเยือนประเทศไทยครั้งแรก (ชมภาพ)

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

พระครูเฮ็นนิ่ง จากนักศึกษาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ มาเป็นพระอุปัชฌาย์รูปแรกของไทย

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.