ทำบุญแทน

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: คุณพ่อป่วย เราจะทำบุญแทนท่านได้อย่างไร

คุณพ่อป่วย เราจะ ทำบุญแทน ท่านได้อย่างไร

ถาม : ขอคำแนะนำว่า เราจะ ทำบุญแทน คนป่วยที่ไม่รู้สึกตัวได้อย่างไร (เพราะคุณพ่อของผมป่วย ทำให้ท่านจำใครไม่ได้และไม่ตอบสนอง)

ดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโตไขปัญหาธรรมเรื่องการทำบุญแทนไว้ว่า

ตอบ : การทำบุญให้บิดามารดาที่ป่วยอยู่ถือเป็นการตอบแทนบุญคุณท่าน เพราะตัวท่านเองไม่สามารถที่จะทำบุญทำทานได้อีกแล้ว เราเป็นลูกก็ต้องทำให้ พอทำแล้วก็ควรบอกให้ท่านทราบ แม้ท่านจะรับรู้หรือไม่ก็ตาม หน้าที่ของเราคือการทำทุกอย่างเท่าที่เราจะทำได้ เพราะบางทีท่านอาจรับรู้แล้วอนุโมทนาในบุญนั้นก็ได้ เป็นการทำจิตใจให้ผ่องใสได้ขณะหนึ่ง หากท่านทำจิตให้ผ่องใสในขณะที่จิตจุติหรือจิตดับไปได้ ก็จะทำให้ไปปฏิสนธิในภพภูมิที่ดีอย่างน้อยก็ 7 วัน

ถือเป็นเรื่องสอนใจเราได้เป็นอย่างดีว่า เราควรทำแต่คุณงามความดีสะสมบุญบารมีไปเรื่อย ๆ มีโอกาสเมื่อไหร่ก็ทำเมื่อนั้น หรือหาโอกาสทำแต่ความดี หากใช้ชีวิตประมาท มัวรอวันเวลา ผัดวันประกันพรุ่งแล้วไม่ทำสักที พอหมดกำลังกาย หมดกำลังสติปัญญา ต่อให้อยากทำอย่างไรก็ไม่สามารถทำได้ เพราะทุกอย่างไม่เอื้ออำนวย การมีชีวิตอยู่อย่างประมาทนั้นก็เหมือนกับคนที่ตายแล้ว ดังนั้นในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จึงต้องรีบขวนขวายทำแต่กุศลกรรมไม่ต้องรอให้คนอื่นทำให้ ให้มีสติระลึกอยู่เสมอว่า เราจะเดินเข้าวัดเอง ไม่รอให้คนอื่นหามเข้าไป เราจะกินอาหารเอง ไม่รอให้คนอื่นเคาะโลงเรียก เราจะสวดมนต์เอง จะไม่รอให้พระ 4 รูปมาสวดให้ และเราจะทำบุญสร้างบารมีเองโดยไม่ยอมรอให้คนอื่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้

ทั้งนี้ท่านพุทธทาสภิกขุ เปรียบเทียบวิธีทำบุญ 3 แบบกับคน 3 ประเภทไว้อย่างแยบคาย

บุคคลทำบุญเหมือนเอาน้ำโคลนมาอาบ คือ คนที่ทำบุญด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต (เช่น ปล่อยปลา เต่า นกอย่างผิดวิธี หรือฆ่าสัตว์เพื่อนำมาทำอาหารถวายพระ) เป็นการทำบุญด้วยการทำบาป ร่างกายจะสะอาดได้อย่างไร

บุคคลทำบุญเหมือนเอาน้ำเจือด้วยเครื่องหอมมาอาบ คือ คนที่ทำบุญด้วยความยึดมั่นถือมั่นในบุญ หวังจะได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้ เหมือนเอาน้ำเจือด้วยเครื่องหอมมาอาบ ร่างกายจะสะอาดได้อย่างไร

บุคคลทำบุญเหมือนเอาน้ำสะอาดมาอาบ คือ คนที่ทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์ สงบร่มเย็น ไม่ยึดมั่นถือมั่นใดๆ จนฟุ้งซ่าน เหมือนเอาน้ำสะอาดมาอาบ ร่างกายย่อมสะอาดหมดจด

 


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

Secret Magazine (Thailand)

IG @Secretmagazine


บทความน่าสนใจ

มาเช็คกันว่า ตัวคุณเป็นคน ทำบุญ แบบไหน…และที่ทำอยู่ถูกต้องหรือยัง

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ไม่ทำบุญแต่ทำทาน จะสามารถอุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับได้ไหม

ทำบุญรับปีใหม่ ทำบุญอย่างไรจึงเรียกว่า “ บุญแท้ ”

© COPYRIGHT 2023 Amarin Corporations Public Company Limited.