สวดมนต์

สวดมนต์เป็นนิจและคิดให้ถูกทาง

ทุกวันนี้คุณ สวดมนต์ บ้างไหมคะ

การสวดมนต์เป็นกิจวัตรที่ชาวพุทธทุกคนควรปฏิบัติ เพื่อเป็นการฝึกหัดร่างกายและขัดเกลาจิตใจให้แนบแน่นอยู่กับพระรัตนตรัย ทำให้จิตใจสงบเยือกเย็น เข้มแข็ง เกิดสติปัญญา และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

หลวงพ่อจรัญ แห่งวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี บันทึกไว้ว่า ขณะจำวัดในคืนหนึ่ง ท่านนิมิตเห็นสมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว แห่งกรุงศรีอยุธยา มาสั่งความให้เดินทางไปที่วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจดคาถาบทหนึ่งในพระเจดีย์

เมื่อตื่นขึ้น หลวงพ่อจรัญแน่ใจว่าเรื่องราวที่เห็นในนิมิตนั้นเป็นความจริง เพราะท่านนอนกรรมฐานทุกคืนจึงไม่เคยฝันฟุ้งซ่าน อีกทั้งยังทราบด้วยว่า ขณะนั้นวัดใหญ่ชัยมงคลกำลังบูรณะพระเจดีย์อยู่ และจะทำการปิดยอดบัวเจดีย์ในวันนั้นพอดี ท่านจึงโทรศัพท์ไปขอร้องดอกเตอร์กิ่งแก้ว อัตถากร ซึ่งเป็นผู้ดูแลการบูรณะในครั้งนั้น ให้เลื่อนวันปิดยอดบัวไปอีกหนึ่งวัน

เมื่อไปถึงวัดใหญ่ชัยมงคล หลวงพ่อจรัญพบว่าที่พระเจดีย์มีโพรงทางเข้าสำหรับลงไปด้านล่าง เมื่อเดินลงไปก็พบลานทองคำ 13 ลานที่ฐานเจดีย์ ซึ่งพระพนรัตน์ได้จารึกชัยมงคลคาถาเอาไว้

คำจารึกในใบลานที่ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี ค้นพบในพระเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล ระบุไว้ว่า บทสวดชัยมงคลคาถานี้เป็นพระคาถาที่แต่งขึ้นเพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระคาถาบทนี้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงใช้สวดเป็นประจำทั้งเวลาอยู่ในพระบรมมหาราชวังและในสนามรบ ทำให้ทรงชนะศึกสงครามมาโดยตลอด แม้จะออกรบคู่กับสมเด็จพระอนุชาเพียงสองพระองค์ ก็ยังสามารถต้านทหารพม่าทั้งกองทัพไว้ได้ ดังนั้นผู้ที่หมั่นสวดบทชัยมงคลคาถาเป็นประจำทุก ๆ วันจะมีพลังใจที่เข้มแข็ง มีสติปัญญาเฉียบคม สามารถต่อต้านมาร คือความชั่ว ไม่ให้เข้ามากล้ำกราย อีกทั้งไม่มีศัตรูหมู่ใดทำอันตรายได้ ชีวิตจึงมีแต่ความสงบราบรื่น และเป็นสุข

หลวงพ่อจรัญเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ชัยมงคลคาถาเป็นบทสวดมนต์เก่าแก่ แต่ผู้คนไม่ใคร่นิยมสวดกันมากนัก ดังนั้นหลวงพ่อจึงนำมาให้ลูกศิษย์ลูกหาที่วัดอัมพวันสวด และขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปรู้จักพระคาถาบทนี้มากขึ้น กระทั่งแพร่หลายอย่างในปัจจุบัน

บทสวดชัยมงคลคาถา เป็นบทสวดสรรเสริญคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่ทรงพิชิตและมีชัยเหนือพญามารตลอดถึงสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ โดยใช้พระธรรมเป็นอาวุธ

สวดมนต์
Photo by Guilherme Romano on Unsplash

ชัยมงคลคาถา (คาถาพาหุง)

พาหุงสหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ
พญามารเนรมิตแขนตั้งพัน ถืออาวุธครบมือ ขี่ช้างพลายครีเมขละพร้อมด้วยเสนามารโห่ร้องกึกก้อง พระจอมมุนีเอาชนะด้วยทานบารมี ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้า

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ
อาฬวกยักษ์ดุร้าย ผู้มีจิตกระด้างลำพอง หยาบช้ายิ่งกว่าพญามาร เข้ามารุกรานราวี ตลอดรุ่งราตรี พระจอมมุนีทรงชนะด้วยขันติบารมี ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้า

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ
พญาช้างนาฬาคิรีซึ่งกำลังเมามัน ร้ายแรงเหมือนไฟป่า ร้องโกญจนาทเหมือนฟ้าฟาด พระจอมมุนีทรงชนะด้วยวิธีรดลงด้วยพระเมตตา ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้า

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ
องคุลิมาลโจร ทารุณร้ายกาจนัก ทั้งฝีมือเยี่ยม ควงดาบไล่ตามพระจอมมุนีไปตลอดทางสามโยชน์ ทรงเอาชนะด้วยอิทธิปาฏิหาริย์นั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้า

กัตตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ
นางจิญจมาณวิกาที่ทำมารยาเสแสร้งกล่าวโทษพระจอมมุนี โดยผูกท่อนไม้กลมแนบกับท้องดั่งหญิงท้องแก่ ทรงเอาชนะด้วยสมาธิวิธี ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้า

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ
พระจอมมุนีได้พบทางชนะสัจจกนิครนถ์ ผู้มีนิสัยตลบตะแลง มีสันดานโอ้อวด ด้วยพระปัญญาดุจประทีปอันโชติช่วงนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้า

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ
นันโทปนันทนาคราช ผู้มีฤทธิ์มากแต่มีความรู้ผิด พระจอมมุนีโปรดให้พระโมคคัลลานเถระเนรมิตกายไปปราบด้วยเดชแห่งดำรินี้ ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้า

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรหมมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ
ท้าวพกพรหมผู้มีฤทธิ์ รุ่งเรืองด้วยวิสุทธิคุณ แต่ถือมั่นด้วยมิจฉาทิฏฐิ เหมือนดังถูกงูร้ายรัดไว้ พระจอมมุนีทรงเอาชนะด้วยวิธีเทศนา ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้า

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตะวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ.
นรชนใด ไม่เกียจคร้าน สวดก็ดี ระลึกก็ดี ซึ่งพระพุทธชัยมงคลแปดคาถา แม้เหล่านี้ทุก ๆ วัน นรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัทวันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆ เป็นอเนก ถึงซึ่งวิโมกขสิวาลัย อันเป็นบรมสุขแล

*เม คือสวดให้ตัวเอง เต คือสวดให้ผู้อื่น

 

วิธีสวด โดยปกติจะตั้งนะโม 3 จบ แล้วรวบรวมสมาธิสวดช้า ๆ โดยอาจเริ่มด้วยบทไตรสรณคมน์ (พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ…) ต่อด้วยบทอิติปิโสฯและบทพาหุง และถ้าต้องการให้ได้ผลตามธรรมเนียมปฏิบัติครบถ้วนให้สวดคาถามหาการุณิโกต่อท้าย

ที่มา ชัยมงคลคาถา แปลว่า คาถาที่ว่าด้วยชัยชนะแปดประการ อันเป็นมงคลของพระพุทธเจ้า แต่ที่เรียกกันติดปากว่าคาถาพาหุงนั้น เนื่องจากคาถาขึ้นต้นด้วยคำว่า พาหุง นั่นเอง

นอกจากการ สวดมนต์ เพื่อเพิ่มกำลังใจแล้ว การรู้จักใช้ปัญญาแก้ปัญหาควบคู่กันไปด้วย จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตได้ดียิ่งขึ้น

 

ที่มา  นิตยสาร Secret

เรื่อง  เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ, นภ

Secret Magazine (Thailand)

IG @Secretmagazine


บทความน่าสนใจ

พระคาถา ชินบัญชร บทสวด พร้อมคำแปล อัญเชิญพระพุทธคุณเป็นปราการกันภัย

โพชฌังคปริตร (แปล) บทสวดมนต์แห่งการตรัสรู้

บทสวดปฏิจจสมุปบาท คาถาขับไล่อวิชชา

บทสวดบารมี 30 ทัศ (แปล) สรรเสริญบารมีของพระพุทธเจ้า พร้อมที่มาบทสวด

บทขอขมากรรม บทสวดขออโหสิกรรมก่อนนอนทุกคืน พร้อมคำถามเกี่ยวกับการอโหสิกรรม

บทสวดมนต์ก่อนนอน แบบสั้น เพื่อสร้างสมาธิและจิตใจผ่องใส

คาถาเดินทางไกล บทสวดมนต์ก่อนเดินทาง แคล้วคลาดปลอดภัย

ความจริงเกี่ยวกับ บทสวดโพชฌังคปริตร คาถาที่ไม่เหมาะกับการสวด !

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.