อนาถบิณฑิกเศรษฐี

อนาถบิณฑิกเศรษฐี บุรุษผู้มีแต่ให้

อนาถบิณฑิกเศรษฐี บุรุษผู้มีแต่ให้

 

อนาถบิณฑิกเศรษฐี ”เมื่อแรกที่ได้ยินชื่อของอุบาสกท่านนี้ หลายคนคงสงสัยอยู่ครามครันว่า ชื่อแปลกๆ ที่ว่านี้มีความหมายว่าอย่างไร จนเมื่อศึกษาประวัติชีวิตจนเห็นความเป็นเลิศด้านการทำทานของท่าน จึงได้ประจักษ์ว่า “อนาถบิณฑิก” ที่แปลว่า“ผู้มีก้อนข้าวสำหรับคนอนาถา”เป็นชื่อที่เหมาะสมกับเศรษฐีใจบุญท่านนี้เป็นอย่างยิ่ง

 

อนาถบิณฑิกเศรษฐี มีนามเดิมว่า“สุทัตตะ”ก่อนที่จะมอบศรัทธาแด่พระพุทธศาสนานั้น ท่านเศรษฐีเคยนับถือนักบวชปริพาชกมาก่อน จนวันหนึ่งท่านเดินทางไปหาสหาย ณ ต่างเมือง แล้วพบว่าบริวารของสหายต่างสาละวนตระเตรียมภัตตาหารสำหรับถวายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ผู้ติดตาม ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีจึงเริ่มมีจิตเคารพในบารมีของพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนั้น

ความเลื่อมใสที่มีต่อพระพุทธเจ้าทำให้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีไม่อาจข่มตาให้หลับลงได้ จึงตัดสินใจเดินเท้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า และมีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระโอษฐ์ ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีจึงเกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันในคืนนั้นเอง

ด้วยศรัทธาที่มีต่อพระธรรมที่ได้สดับฟัง ท่านเศรษฐี จึงปวารณาตนเป็นพุทธมามกะ ตั้งใจอุทิศทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์เพื่อทำนุบำรุงพระศาสนาอย่างสุดกำลัง ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีประสงค์จะสร้างวัดในเขตเมืองสาวัตถีที่ตนอาศัยอยู่ เพื่อจะได้อัญเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับ แม้ว่าเจ้าเชตราชกุมารเจ้าของที่ดินจะมีเงื่อนไขว่าท่านเศรษฐีต้องนำเงินกหาปณะ(มาตราเงินในสมัยโบราณ 1 กหาปณะเท่ากับ 4 บาท) มาปูลาดให้เต็มพื้นที่ที่จะใช้สร้างวัดทั้งหมด

แต่ถึงกระนั้นศรัทธาของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็มิได้โยกคลอน ท่านทำตามเงื่อนไขที่ว่านั้นอย่างเต็มใจในที่สุดเมืองสาวัตถีจึงมีวัดที่สงบสงัดเหมาะจะใช้ต้อนรับพระพุทธเจ้าและพระสาวกอนาถบิณฑิกเศรษฐีตั้งชื่อวัดนี้ว่า “วัดพระเชตวันมหาวิหาร”เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าเชตราชกุมาร

การสร้างวัดครั้งนั้น ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีสละทรัพย์สินไปจำนวนมหาศาล แต่ภารกิจที่ท่านปวารณาตนเพื่อพุทธศาสนานั้นยังไม่สิ้นสุด ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐียังคงเดินหน้ารับใช้พระศาสนาอย่างเต็มที่ ท่านมีดำริจะสร้างกัปปียกุฎี (เรือนเก็บของ) วัจกุฎี (ส้วม) สระโบกขรณี (สระบัว) แม้แต่ศาลารายที่พระสงฆ์ใช้สำหรับค้างแรมในยามจาริกเดินทาง ก็ถือเป็นภารกิจที่ท่านเศรษฐีน้อมรับอย่างเต็มใจ

แม้ทรัพย์สมบัติจะพร่องไปจากเดิม หนำซ้ำท่านยังถูกพ่อค้าต่างเมืองโกงทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก แต่นั่นมิได้ทำให้ความใจบุญสุนทานของท่านเศรษฐีลดน้อยถอยลงองค์ทานของท่านยังคงมีจำนวนเท่าเดิม แต่ลดคุณภาพลงบ้างตามกำลังทรัพย์ แต่จิตใจของท่านยังคงตั้งมั่นในการบำเพ็ญทานอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ในที่สุดเทวดาที่สถิตในซุ้มประตูที่เคยไม่เห็นด้วยกับการให้ทานของท่านเศรษฐีก็เข้าใจในเจตนาของท่าน และจำแลงกายไปทวงเงินคืนให้แก่ท่านเศรษฐี เพื่อเป็นการไถ่โทษที่เคยพยายามขัดขวางการให้ทานของท่านเศรษฐี

นอกจากนี้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐียังสนับสนุนให้ลูกเมียและญาติมิตรบริวารถืออุโบสถศีล และพยายามออกอุบายให้บุตรชายที่มีจิตใจห่างเหินจากพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสเข้าถึงรสพระธรรม ผู้คนที่แวดล้อมเศรษฐีท่านนี้ จึงได้อยู่ในวงล้อมแห่งบุญที่ท่านบำเพ็ญอยู่เป็นนิจไปด้วย

เรื่องราวของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีน่าจะทำให้หลายคนฉุกคิดว่า แม้จะมีชีวิตร่ำรวยหรูหรา แต่ท่านเศรษฐีก็มิได้ลุ่มหลงไปกับลาภยศสรรเสริญ หากพิจารณาจากศรัทธาที่ท่านมอบแด่พุทธศาสนาและน้ำจิตน้ำใจที่ท่านมีให้เพื่อนมนุษย์จะพบว่า ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้น้อมนำหลักธรรม เช่น การประกอบสัมมาอาชีพและการให้ทานมาปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตทางโลกสุขสงบได้อย่างแท้จริง

เรื่อง อิสระพร บวรเกิด


บทความที่น่าสนใจ

ไข 7 ข้อคาใจเกี่ยวกับการทำบุญ

หลักการให้ทาน 3 ประการ ที่ทำให้ทานสมบูรณ์แบบ

1 บาท รักษาทุกโรค! คุณสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์

7 คมความคิดของแจ็ค หม่า มหาเศรษฐีผู้ประสบความสำเร็จระดับโลก

จอห์น พอล โจนส์ เดอโจเรีย จากคนไร้บ้านสู่มหาเศรษฐีพันล้าน

กว่าจะมีวันนี้ “ โจว ฉุนเฟย ” เศรษฐีจีน ผู้เป็นต้นแบบของความเพียร

7 วลีเด็ดสู่ความสำเร็จของ มหาเศรษฐีฟอร์บส

10 แนวคิดโดนใจจาก วอร์เรน บัฟเฟตต์ มหาเศรษฐีระดับโลก

กชพรรณ วิรุฬห์รักษ์สกุล จากแม่ค้าเร่สู้ชีวิต สู่เศรษฐีร้อยล้าน

 

Secret คือแรงบันดาลใจ
สั่งซื้อนิตยสารหรือสมัครสมาชิก Secret ได้ที่ 0-2423-9889
ทาง Naiin.com : https://www.naiin.com/magazines/title/SC/

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.