บ้านภูตะวัน

ธรรมะท่ามกลางขุนเขา ณ บ้านภูตะวัน นครราชสีมา

ธรรมะท่ามกลางขุนเขา ณ บ้านภูตะวัน นครราชสีมา

จะดีแค่ไหนถ้าได้ปฏิบัติธรรมท่ามกลางขุนเขาไอหมอก  สถานที่ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแหล่งโอโซนอันดับ7ของโลก  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บ้านภูตะวัน ไม่ได้เป็นแค่รีสอร์ตธรรมดาทั่วไป  แต่ที่นี่ยังเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมอีกด้วย

คุณโกศล  ผลละออ  เจ้าของบ้านภูตะวัน เล่าว่า

ตั้งแต่เด็ก  นอกจากพ่อแม่แล้ว  ผมยังได้รับความเมตตาช่วยเหลือจากผู้คนมากมาย  เมื่อเติบโตขึ้น  มีอาชีพการงานที่ดี  เลี้ยงดูตัวเองได้  จึงอยากแบ่งปันความช่วยเหลือนี้ให้คนอื่นในสังคมบ้าง  สำหรับผมความช่วยเหลือที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ดวงตาเห็นธรรม

ที่บ้านภูตะวัน  เราจัดปฏิบัติธรรมทุกเดือน  เดือนละ 3 วัน  ส่วนใหญ่เป็นวันศุกร์  เสาร์  และอาทิตย์  เคยมีคน ถามว่าทำไมไม่จัดปฏิบัติธรรมวันธรรมดา  แล้วเก็บช่วงวันสุดสัปดาห์เอาไว้รับลูกค้าของรีสอร์ต  น่าจะทำกำไรได้มากกว่าแต่ผมอยากให้คนมาปฏิบัติธรรมมากกว่า  พราะคนที่มาปฏิบัติธรรมในวันหยุดสุดสัปดาห์เหล่านี้  ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นหรือวัยทำงานที่ต้องการพักผ่อน  แสวงหาความสุขในชีวิต  และคำสอนของพระพุทธเจ้าคือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาและพุทธศาสนิกชนทุกคน

 

แนวทางปฏิบัติ

บ้านภูตะวันมีแนวทางการปฏิบัติสมาธิภาวนา (ยุบหนอพองหนอ) สลับกับการเดินจงกรม  โดยมี พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก  เป็นพระวิปัสสนาจารย์

 

ระเบียบปฏิบัติ

1. ปฏิบัติธรรมฟรี

2. แต่งกายด้วยชุดขาวสำหรับปฏิบัติธรรม  หรือชุดสุภาพเรียบร้อย

3. ผู้ปฏิบัติธรรมจะถือศีล 5 หรือศีล 8 ก็ได้  ขอเพียงปฏิบัติด้วยความตั้งใจจริง

4. ห้องพักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมคือห้องพักของรีสอร์ตจึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างเพียบพร้อม

5. ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถใช้เสียงในการสื่อสารได้  โดยควรใช้ด้วยความระมัดระวัง  ไม่รบกวนผู้ปฏิบัติท่านอื่น

6. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเพียงลำพังหรือเป็นหมู่คณะก็ได้  โดยที่นี่รองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้สูงสุด 100 คน

บ้านภูตะวัน นครราชสีมา
ปฏิบัติธรรมท่ามกลางขุนเขาไอหมอก ณ บ้านภูตะวัน แหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลก

กิจวัตรปฏิบัติธรรม

กิจกรรมแรกของวันเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 3.00 น.ผู้ปฏิบัติธรรมร่วมสวดมนต์  ทำวัตรเช้า  จากนั้นปฏิบัติกรรมฐานและฟังพระธรรมเทศนาจากพระวิปัสสนาจารย์

เวลาประมาณ 6.30 น.  ผู้ปฏิบัติธรรมเดินจงกรมล้อมรอบบ้านภูตะวันท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์  ภูเขาน้อยใหญ่  และต้นไม้เขียวขจี  จากนั้นร่วมกันตักบาตร  แล้วรับประทานอาหารเช้า  โดยอาหารของที่นี่เป็นอาหารมังสวิรัติ

ตลอดทั้งวันพระวิปัสสนาจารย์จะแสดงธรรมในหัวข้อต่าง ๆ สลับกับการปฏิบัติเจริญสติ  ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถพูดคุยสอบถามปัญหาธรรมะกันได้  ขอเพียงไม่รบกวนการปฏิบัติของท่านอื่น

กิจกรรมที่ได้รับความนิยมจนผู้ปฏิบัติธรรมหลายคนติดใจและอยากกลับมาปฏิบัติที่นี่ซ้ำ ๆ คือ  “กิจกรรมพระในบ้าน”  โดยพระอาจารย์กิตติเชษฐ์  จะเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติธรรมที่มากันทั้งครอบครัวได้เปิดใจพูดคุยกัน  รวมทั้งยังจัดกิจกรรม “กตัญญุตา” ให้ลูกได้กราบเท้าพ่อแม่  ซึ่งหลายคนเพิ่งเคยกราบแทบเท้าท่านเป็นครั้งแรกในชีวิต  กิจกรรมนี้นอกจากจะสร้างความประทับใจให้ผู้ปฏิบัติธรรมที่มากันทั้งครอบครัวแล้ว  ผู้ปฏิบัติธรรมอีกหลายคนที่มาคนเดียวยังรู้สึกประทับใจและนำไปปฏิบัติกับพ่อแม่ที่บ้านด้วย

เรียนธรรมะท่ามกลางธรรมชาติ  นับเป็นความสุขสงบที่แท้จริง 

บ้านภูตะวัน ตั้งอยู่ที่ 163  หมู่ 10  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา สำรองที่นั่งได้ที่  โทร. 0-4499-3828 และ 08-6253-9292  ติดตามได้ทาง www.baanphutawan.com

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

หัวใจของ การปฏิบัติธรรม โดย พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.