ยิ่งทำบุญมาก ก็ยิ่งรวยมาก

ยิ่งทำบุญมาก ก็ยิ่งรวยมาก …จริงไหม? พระไพศาล มีคำตอบ

ยิ่งทำบุญมาก ก็ยิ่งรวยมาก …จริงไหม? พระไพศาล มีคำตอบ

หลายคนอาจสงสัยว่า ยิ่งทำบุญมาก ก็ยิ่งรวยมาก จริงหรือไม่ ในเรื่องนี้พระไพศาล วิสาโล กล่าวว่า แม้การทำบุญจะเป็นสิ่งที่ดีและให้ผลดี แต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำให้ผู้ทำนั้นร่ำรวยเสมอไป ผลขึ้นอยู่กับว่าเราทำบุญ หรือทำความดีอย่างไรด้วย เช่น ถ้ามีเมตตากรุณาต่อ ผู้อื่น ละเว้นปาณาติบาต จะส่งผลให้มีอายุยืน ถ้าไม่ชอบ เบียดเบียนทำร้ายสัตว์ จะส่งผลให้มีสุขภาพดี ส่วน ความร่ำรวยนั้นเป็นอานิสงส์ที่เกิดจากการให้ทาน

อย่างไรก็ตาม ความร่ำรวยที่เกิดจากการให้ทานนั้น ตามความในพุทธพจน์  พระพุทธองค์ตรัสว่าจะไม่เกิดขึ้นในชาตินี้ แต่เป็นชาติหน้าและจำเพาะว่าชาติหน้านั้นต้องเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วย ทั้งนี้อานิสงส์ของบุญก็จะต้องสอดคล้องกับลักษณะของการทำบุญด้วย ไม่ใช่ทำบุญอะไรก็ตามแล้วจะทำให้รวยได้ และไม่ใช่ว่า ทำครั้งเดียวจะเกิดอานิสงส์ดังว่า  แต่ต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอ  หรือ “ถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่” ความคิดที่ว่า “ยิ่งทำบุญมากก็ยิ่งรวยมาก” อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า  ถ้าอยากรวยก็ทำบุญอย่างเดียวแล้วกัน ไม่ต้องขยันหมั่นเพียรในการทำงานก็ได้

การคิดแบบนี้สวนทางกับคำสอนของพระพุทธองค์  เพราะผลต้องสอดคล้องกับเหตุด้วย  อยากรวยก็ต้องขยัน  ซื่อสัตย์  อดออม  คบเพื่อนดี  และมีศีล  หาไม่แล้ว  แม้หมั่นทำบุญก็ทำให้รวยไม่ได้ หรือถึงรวยก็แค่ชั่วขณะเท่านั้น

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

ให้ทานอย่างไร จึงจะได้ทำบุญอย่างสมบูรณ์

สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน ทำบุญได้บาป? โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง เป็นบุญกุศลยิ่งกว่าการให้ทานอื่น

ตัวอย่างของ การทำทานด้วยเจตนาอันไม่บริสุทธิ์  ข้อคิดดี ๆ ที่ชาวพุทธควรรู้

นิทานธรรมะ กระต่ายผู้ทรงศีล ยอมเสียสละปรารถนาให้ชีวิตเป็นทาน

ให้ทานอย่างไรให้เป็นทานแท้ ไม่ใช่เพียงแค่เป็นการลงทุนชนิดหนึ่ง – ว.วชิรเมธี

“ทำทานเหมือนการอาบน้ำ” คำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ

ทำทานอย่างไรให้ได้บุญ แนวทางเพื่อการทำทาน

Dhamma Daily : จ่ายเงินแท็กซี่เกิน หรือไม่รับเงินทอน และคิดว่าเป็นการทำทานส่งบุญกุศล เหมาะหรือไม่

Secret คือแรงบันดาลใจ
สั่งซื้อนิตยสารหรือสมัครสมาชิก Secret ได้ที่ 0-2423-9889
ทาง Naiin.com : https://www.naiin.com/magazines/title/SC/

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.