สินสอด

Dhamma Daily : ฝ่ายชายมี สินสอด น้อยกว่าที่พ่อแม่ต้องการ ควรทำอย่างไร

พ่อแม่ไม่ยอมให้แต่งงาน เพราะฝ่ายชายมี สินสอด น้อยกว่าที่ท่านต้องการ ควรจะทำอย่างไร

คำถาม : พ่อแม่ไม่ยอมให้แต่งงานเพราะสามีมีเงินค่า สินสอด น้อยกว่าที่ท่านต้องการ ดิฉันควรจะทำอย่างไรที่จะไม่เป็นบาปและไม่ทำให้พ่อแม่และสามีเป็นทุกข์คะ

พระพรพล  ปสันโน วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก คลายความทุกข์ใจในครอบครัว ดังนี้

พ่อแม่ไม่ให้แต่งงานเพราะสามีมีเงินค่าสินสอดน้อยกว่าที่ต้องการ  เราต้องใช้วิกฤตินี้เป็นโอกาส  ทำให้สามีขยันเก็บออมและสร้างฐานะ  จากจุดนี้อาจกลายเป็นเครื่องพิสูจน์รักแท้ของทั้งสองฝ่ายว่าจะช่วยกันแก้ไขปัญหาชีวิตร่วมกันอย่างไร  เงินเป็นของภายนอก  สามารถหาได้ง่ายกว่าความรักซึ่งเป็นของภายใน  ถ้าใจเรามั่นคงในความรักแท้ ย่อมช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคนี้ไปได้  ความรักที่บริสุทธิ์และความจริงใจจะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้  แต่ถ้าใช้เงินเป็นเพียงเครื่องมือซื้อรัก  เมื่อเงินหมด ความรักก็อาจหมดลงได้เช่นเดียวกัน ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ประสบความสำเร็จในการสร้างชีวิต


คุณแม่หวง ไม่อยากให้แต่งงาน ควรทำอย่างไรคะ

 

ผู้อ่านถาม :  ดิฉันต้องทําหน้าที่ดูแลคุณแม่สูงอายุอีกทั้งคุณแม่ยังหวง ไม่ยอมให้คบใคร ไม่อยากให้แต่งงาน ดิฉันไม่ชอบทัศนคติและการกระทําของท่าน ถึงกับใช้วาจาตอบโต้คุณแม่ทุกวัน ดิฉันควรทําอย่างไรคะ

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ขอไขปัญหาข้อนี้ว่า

ขอแนะนําให้บุตรเริ่มต้นวางจิตของตนเองเสียใหม่ ลองคิดว่าการดูแลบุพการีถือเป็นสิ่งมหากุศลที่สุดในชีวิต น้อยคนนักจะมีโอกาสเช่นเรา บุตรบางคนอาจทดแทนพระคุณพ่อแม่ได้เพียงการให้เงิน ไม่มีเวลาดูแลท่านในยามแก่เฒ่าหรือเจ็บป่วยเลย

ส่วนการไม่ได้แต่งงาน หากมองอีกมุมหนึ่งถือเป็นเรื่องดี ทําให้เรามีเวลาสร้างกุศลกับพระอรหันต์ของเราทุกวัน เมื่อมีโอกาสดีเช่นนี้ก็สมควรทําหน้าที่ บุตรที่ดีอย่างเต็มที่ ช่วยให้ท่านมีความสุขในบั้นปลายชีวิต เมื่อวางจิตได้เช่นนี้แล้ว จากนั้นก็พยายามตั้งมั่นทําหน้าที่ลูกที่ดี ดูแลคุณแม่โดยไม่หวังผลตอบแทน หากท่านยังไม่พอใจ ก็ตั้งมั่นทําหน้าที่ให้ดีขึ้นไปอีก ถ้าทําได้ดังนี้ มั่นใจได้เลยว่าคุณแม่ย่อมสัมผัสถึงคลื่นแห่งความดีที่ออกมาจากจิตของเราได้

ตรงกันข้าม หากเฝ้าแต่คิดว่าเราอุตส่าห์เสียสละทุกอย่างกระทั่งไม่ยอมแต่งงานเพื่อมา ดูแล แต่คุณแม่กลับไม่เห็นความดีหรือเอาแต่คอยจับผิด ดุด่า เมื่อจิตของเราคิดถึงแต่ส่วนไม่ดีของท่าน (ซึ่งเราทุกคนต่างมีด้วยกันทั้งสิ้น) แน่นอนว่าย่อมก่อให้เกิดคลื่นแห่งอกุศล การกระทําใดๆ ของเราจะเต็มไปด้วย ความไม่เป็นมิตร และนี่คือจุดเริ่มต้นของการเกิดสังสารวัฏที่เป็นอกุศลต่อ ทั้งบุตรและคุณแม่

นอกเหนือจากการดูแลท่านในชีวิตประจําวันแล้ว อาจใช้โอกาสที่เป็นมงคลเช่น วันแม่ วันเกิดท่าน วันเกิดของตัวเอง หรือทุกวันพระ หาพวงมาลัย มากราบท่านเพื่อแสดงความรัก ความเคารพ รวมทั้งขอขมาต่อท่านด้วย เพื่อกล่อมจิตทั้งสองฝ่ายให้อ่อนโยนลง เชื่อว่าทุกอย่างจะค่อย ๆ ดีขึ้นเอง

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com


บทความน่าสนใจ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: คุณแม่หวง ไม่อยากให้แต่งงาน ควรทำอย่างไรคะ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: คนรักเก่า แต่งงานไปแล้ว แต่เรายังคิดถึงอยู่ และไม่คิดจะแย่ง ผิดศีลไหมคะ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: แต่งงานหลายปีความรักจืดจาง ทำอย่างไรดี

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.