มือใหม่เพิ่งฝึกปฏิบัติธรรม

Dhamma Daily : มือใหม่เพิ่งฝึกปฏิบัติธรรม ควรฝึกสมถะหรือควรฝึกวิปัสสนาก่อน

Dhamma Daily : มือใหม่เพิ่งฝึกปฏิบัติธรรม ควรฝึกสมถะหรือควรฝึกวิปัสสนาก่อน

ถาม : มือใหม่เพิ่งฝึกปฏิบัติธรรม ควรเริ่มฝึกสมถะหรือควรฝึกวิปัสสนาก่อน

ตอบ : ต้องฝึกสมถะก่อน เบื้องต้นใช้อานาปานสติจนใจเริ่มสงบ เพื่อให้มีกำลังในการพิจารณา แต่การทำความสงบในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเข้าสมาธิลึก ผู้ปฏิบัติใหม่จึงสามารถพิจารณาได้เช่นกัน เพราะพอใจเริ่มสงบแล้ว ก็ให้ยกกายขึ้นมาพิจารณาให้เห็นกายเป็นธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม พิจารณาจนใจยอมรับความจริงของกาย จากนั้นจึงพิจารณาเวทนา จิตและธรรมเป็นลำดับ ๆ เรียกว่าวิปัสสนา

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท พระอาจารย์ผู้ไขปัญหาธรรม


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com


บทความที่น่าสนใจ

Dhamma Daily : กฏแรงดึงดูด ในพระพุทธศาสนาทำงานอย่างไร

Dhamma Daily : อยากฆ่าตัวตาย เพราะทุกข์กับความรักแสนสาหัส ควรทำอย่างไร

Dhamma Daily: คนประเภท ราคจริตและโทสจริต ควรฝึกสมาธิรูปแบบใด

Dhamma Daily: เป็นคนรักษาคำพูด แต่ทำไมชอบเจอแต่ คนไม่รักษาคำพูด คะ

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.