กรมการท่องเที่ยว เตรียมจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 6

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมจัดงานปล่อยขบวน ทีมผู้แข่งขันถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 6 Thailand International Film Destination Festival 2018 : TIFDF2018

กรมการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมจัดงานปล่อยขบวน 24 ทีมผู้เข้าแข่งขันจากทั่วโลก อาทิ อังกฤษ บัลแกเรีย โปรตุเกส บราซิล อินเดีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ 15 ทีมไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 6 Thailand International Film Destination Festival 2018 : TIFDF2018

ภายใต้แนวคิด Colorful Thailand – A True Sense of Thailand’s Film Destinations ที่พร้อมนำเสนอสีสัน ความงดงามของสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย ด้วยโจทย์ท่องเที่ยว วิถีชีวิต ใน 8 เขตท่องเที่ยวทั่วประเทศ สำหรับทีมนักศึกษาต่างชาติ และโจทย์เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับทีมนักศึกษาไทย โดยงานปล่อยขบวนทีมผู้เข้าแข่งขัน จะมีขึ้นในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.15 น.เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ศุภชลาศัย กรุงเทพฯ (บริเวณหน้าอาคารกรมการท่องเที่ยว)

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.