มั่นใจ ‘เอส แอนด์ พี’ ไร้ส่วนประกอบของน้ำมัน ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญของไขมันทรานส์

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดสัมภาษณ์พิเศษประเด็น “เอส แอนด์ พี เผยข้อมูลย้ำชัด ผลิตภัณฑ์ไม่มีส่วนประกอบของน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน ซึ่งเป็นแหล่งของไขมันทรานส์

กำธร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและการเงิน ให้สัมภาษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำโดย ประเวศวุฒิ ไรวา ประธานกรรมการบริหาร เกษสุดา ไรวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก เอส แอนด์ พี ร่วมให้ข้อมูล ณ ร้านเอส แอนด์ พี ฃเฮดควอเตอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

กำธร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและการเงิน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เผยว่า “ตามที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเลขที่ ๓๘๘ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย กรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) จากน้ำมันที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oils) ส่งผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และมีความเกี่ยวข้องกับ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการผลิตเบเกอรี่และอาหารของประเทศนั้น ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549

องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้กำหนดให้ไขมันทรานส์นั้นต้องติดอยู่ในฉลากที่แสดงโภชนาการที่คนทั่วไปสามารถเห็นได้ เพื่อทำการควบคุมปริมาณ จากข้อมูลดังกล่าว เอส แอนด์ พี มีการวางแผนการผลิตเพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์กลุ่มเบเกอรี่ทุกรายการให้มีไขมันทรานส์ 0 กรัม ต่อ 1 เสิร์ฟ เพราะเราตระหนักถึงผลกระทบจากการบริโภคไขมันทรานส์และเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค โดย เอส แอนด์ พี ได้หารือกับคู่ค้าขอให้เลิกใช้ไขมันทรานส์ในวัตถุดิบแต่ละชนิด และมีหลักฐานยืนยันจากคู่ค้าทุกราย

ซึ่งผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทุกประเภทจากเมื่อ 10 ปีที่แล้วเป็นต้นมานั้น เราได้ทำการตัดวัตถุดิบที่มีความเสี่ยงออกไป รวมทั้งส่งไปวิเคราะห์ซ้ำเพื่อให้เราและผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า ไขมันทรานส์ เป็น 0 กรัมต่อ 1 เสิร์ฟ นั่นหมายถึง ผลิตภัณฑ์ของ เอส แอนด์ พี ทุกรายการ “ไม่มีส่วนประกอบของน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญของไขมันทรานส์” ทั้งนี้ เอส แอนด์ พี ได้ระบุข้อมูลโภชนาการไว้อย่างชัดเจนบนฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐด้วย

 

จากที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่า ผู้บริหารเอส แอนด์ พี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ดำเนินธุรกิจอย่างตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริโภค มีการวางแผนและใส่ใจรายละเอียดในทุกขั้นตอนตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต ด้วยความพิถีพิถันทั้งโภชนาการและความสะอาด เพื่อให้ผู้บริโภคคนสำคัญของเราได้ทานอาหารที่อร่อย และมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ดังคำมั่นสัญญาของบริษัท ว่า ‘Healthier Family, Happier World’

 

Posted in NEWS
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.