สก๊อต

สก๊อต รังนกแท้ ยูโรเปียนแพร์ เฟลเวอร์ เชิญร่วมงาน “เดินเพื่อสุขภาพวันหัวใจโลก 2018”

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สก๊อต รังนกแท้ ยูโรเปียนแพร์ เฟลเวอร์ เชิญร่วมงาน “เดินเพื่อสุขภาพวันหัวใจโลก 2018” ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 05.00 – 09.00 น. ณ กระทรวงสาธารณสุข

สก๊อต

ต้อนรับวันหัวใจโลกพร้อมส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพหัวใจที่แข็งแรงและรู้เท่าทันทุกปัญหา (โรค) หัวใจ!! สก๊อต รังนกแท้ ยูโรเปียนแพร์ เฟลเวอร์ ร่วมสนับสนุนการจัดงาน “เดินเพื่อสุขภาพวันหัวใจโลก 2018” ชวนหนุ่มสาวรุ่นใหม่และคนรักสุขภาพ มาร่วมเดินเพื่อสุขภาพ สร้างหัวใจให้แข็งแรงไปพร้อมกัน ในระยะทาง 2.5 กิโลเมตร พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจ ตรวจหาความเสี่ยงโรคหัวใจเบื้องต้นจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำปรึกษาและคำแนะนำ รวมถึงชมการสาธิตทำ CPR โดยผู้เชี่ยวชาญ พิเศษ!! สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพียงร่วมสนุกกับฐานกิจกรรม“หัวใจดี เพื่อสุขภาพดีอย่างยั่งยืน” ของ สก๊อต รังนกแท้ ยูโรเปียนแพร์ เฟลเวอร์ ทั้ง 4 ฐาน ลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย มาร่วม “เดิน” เพื่อสุขภาพหัวใจกัน ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 05.00 – 09.00 น. ณ กระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.scotch.co.th

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.