ชวนคนไทยแสดงพลังสืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อปกป้องชุมพรคาบาน่า

ชวนคนไทยแสดงพลังสืบสานศาสตร์พระราชา ระดมพลลงขันธรรมธุรกิจ เพื่อยืนหยัดปกป้องชุมพรคาบาน่า ผืนดินแห่งหลักปรัชญาความพอเพียง เป้าหมายเร่งด่วน 160 ล้าน ก่อนเส้นตาย 31 มี.ค. นี้ พร้อมจัดกิจกรรมระดมทุน “ปั่น…ลงขันธรรมธุรกิจ” 9 – 16 มี.ค.

ธรรมธุรกิจ ธุรกิจเพื่อสังคม ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งในหลวงรัชกาลที่ 9  เชิญชวนคนไทยหัวใจพอเพียงมาร่วมลงขันธรรมธุรกิจครั้งใหญ่  เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดระดมลงขัน 333  ล้านบาท และภารกิจเร่งด่วน! ที่ต้องมี 160 ล้าน ก่อนเส้นตาย 31 มีนาคม นี้ เพื่อระดมทุน  #Saveชุมพรคาบาน่า รีสอร์ตตัวอย่างแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่หาดทุ่งวัวแล่น จ. ชุมพร ก่อนถูกขายทอดตลาดไปสู่มือเหล่านายทุนต่างชาติที่มุ่งหาผลประโยชน์

ชุมพรคาบาน่ามีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ แหล่งเผยแพร่แนวคิดและหลักปฏิบัติปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9  พร้อมชวนคนไทยร่วมแสดงพลังในกิจกรรม   “ปั่น…ลงขันธรรมธุรกิจ” 9  – 16 มี.ค. นี้ เพื่อร่วมขบวนปั่นจักรยานสไตล์พึ่งพาตนเองแบบบ้านๆ เพื่อเชิญชวนประชาชนไทยร่วมลงขัน ออกสตาร์ทจากชุมพรคาบาน่า มุ่งหน้าศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ. ชลบุรี เป็นระยะทางกว่า 600  กม.

 #Saveชุมพรคาบาน่า

#รักษาแผ่นดินของเรา

#ลงขันธรรมธุรกิจ

 

ธรรมธุรกิจ คือใคร?   ทำไมต้องร่วมลงขันกับธรรมธุรกิจ?

ธรรมธุรกิจ ก่อตั้งขึ้นในปี 2556  ด้วยการผนึกกำลังของ 3 หัวเรือใหญ่ ได้แก่  อ. ยักษ์ –  ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ, อ. โจน จันได ปราชญ์                    ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ก่อตั้งพันพรรณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพึ่งพาตนเองใน จ.เชียงใหม่ และ  หนาว – พิเชษฐ โตนิติวงศ์  หนุ่มไฟแรงเจ้าของโรงสีข้าวศิริภิญโญที่มีความมุ่งมั่นช่วยเหลือชาวนาไทยให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน ด้วยการใช้ธรรมนำธุรกิจ เพื่อร่วมกันเผยแพร่ความรู้และแนวคิดเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา ตามแนวคิด “บันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง”  สร้างระบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ระหว่างผู้ปลูก คนกลาง และผู้บริโภค

 

ทำไมต้องปกป้องชุมพรคาบาน่า?

 

หนาว – พิเชษฐ โตนิติวงศ์ ผู้จัดการ ธรรมธุรกิจ

 หนาว – พิเชษฐ โตนิติวงศ์ ผู้จัดการ ธรรมธุรกิจ กล่าวว่า “ภารกิจระดมพลลงขันธรรมธุรกิจนี้เพื่อนี้  เริ่มขึ้นเมื่อเดือน ม.ค. 2562 นี้เอง โดยมีเป้าหมายใหญ่เพื่อระดมเงินลงขัน หรือเรียกง่ายๆว่า ขอกู้เงินจากคนไทย รวม 333 ล้านบาท  เพื่อช่วยชุมพร คาบาน่า และโรงสีข้าวศิริภิญโญ สองหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการสืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตทางการเงินที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการบริหาร แต่เพราะปัจจัยด้านเศรษฐกิจและอื่นๆ  เพียงการร่วมแรงร่วมใจจากคนไทย 30,000  คน คนละ 10,000 บาท และขอบริจาคเพิ่มแบบขอคืนได้อีกคนละ 1,000 บาท และเรายังมีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องทำให้สำเร็จก่อนเส้นตาย 31 มี.ค. 2562 นั่นคือ การระดมเงินลงขันให้ได้ก่อนจำนวน  160 ล้านบาท เพื่อช่วยชุมพรคาบาน่าก่อนจะถูกขายทอดตลาด

โดยชุมพรคาบาน่า มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในฐานะเป็นศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ แหล่งอบรมเผยแพร่แนวคิดและหลักปฏิบัติปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม และมีผู้มาเข้าร่วมอบรมมากกว่า 70 รุ่น เพื่อน้อมนำคำสอนพ่อไปใช้พัฒนาชีวิตตนเองและผู้อื่นต่อไป จนได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานกิจการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงอยากเชิญชวนให้คนไทยมาร่วมกันแสดงพลังลงขันกับธรรมธุรกิจเพื่อสืบสานปณิธานของพ่อกันในครั้งนี้ และเพื่อปกป้องฐานธรรมอันเป็น  ผืนดินของพ่อไว้ให้ได้”

ชุมพรคาบาน่า ตั้งอยู่ที่หาดวัวแล่น จ. ชุมพร เป็นรีสอร์ทรุ่นบุกเบิก ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2525  เป็นรีสอร์ทแหล่งนัดพบของนักดำน้ำไทยยุคบุกเบิกและเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวสายรักธรรมชาติ ท่ามกลางชายหาดที่ขาวบริสุทธิ์ น้ำทะเลสีครามใสสวยงาม                 เงียบสงบ และมีระบบนิเวศน์ที่ชุมพรคาบาน่ารักษาไว้เป็นอย่างดี จึงทำให้ที่ดินผืนนี้เป็นที่หมายปองของเหล่านายทุนทั้งในและต่างชาติมากมาย ซึ่งพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อจะเข้าครอบครองหาประโยชน์ทางธุรกิจมาเป็นเวลานาน

วริสร รักษ์พันธุ์ เจ้าของกิจการชุมพรคาบาน่า และครอบครัว ได้ตั้งปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะอุทิศชีวิตเพื่อสืบสานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้ชุมพรคาบาน่าเป็นศูนย์เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร เพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมสืบไป ด้วยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จากเมื่อครั้งที่ชุมพรต้องประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติครั้งใหญ่เมื่อปี 2540 ซึ่งกองงานส่วนพระองค์ เป็นผู้เข้าพื้นที่คณะแรก โดยมีชุมพรคาบาน่าเป็นศูนย์กลางของคณะทำงาน จึงได้ให้สัตย์ปฏิญาณที่จะปฏิบัติตนเป็น “ยาม” เพื่อเฝ้าดูแลและรักษาผืนแผ่นดินของพ่อไว้ตลอดไป  ด้วยเชื่อว่า                   ผืนแผ่นดินนี้เป็นของพ่อ ตนและครอบครัวเพียงแค่มีโอกาสได้ทำมาหากินบนที่ดินผืนนี้ และมุ่งมั่นจะช่วยเผยแพร่คำสอนของพ่อให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

รีสอร์ตริมทะเลที่เพียบพร้อมแห่งนี้เป็นตัวอย่างที่แท้จริงของการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ มีที่พักทั้งเป็นหลังและแบบตึก 3 ชั้น พร้อมห้องอาหาร สระว่ายน้ำ และห้องอบรมสันทนาการต่างๆ พร้อมเปิดสอนดำน้ำเป็นรายแรกๆของไทย สร้างให้หาดทุ่งวัวแล่นมีชื่อเสียงระดับโลก รายรอบอาคารคือตัวอย่างการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จริง บ่อน้ำใหญ่น้อยสวยงามที่แทบดูไม่ออกเลยว่าที่จริงคือบ่อบำบัดน้ำเสีย และยังมีนาข้าว แปลงปลูกผักผลไม้และสมุนไพรอินทรีย์ ฟาร์มไก่ โรงเรือนผลิตน้ำยาทำความสะอาด แชมพู สบู่เหลวสูตรธรรมชาติ โรงผลิตอาหารปลา โรงงานผลิตไบโอดีเซล โรงอัดก๊าช โรงเผาถ่าน รวมถึงโรงผลิตปุ๋ยหมักอีกด้วย

จากวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ทำให้ชุมพรคาบาน่าได้รับผลกระทบอย่างมากเช่นเดียวกับผู้ประกอบการอีกมากมาย จวบจนวันนี้ กว่า 22  ปี ที่ชุมพรคาบาน่าได้ยืนหยัดต่อสู้พื่อปกป้องผืนแผ่นดินนี้จากปัญหาหนี้สิน เหล่านายทุน และล่าสุดเป็นการต้อสู้กับกระบวนการบริหารสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน ด้วยการใช้ช่องทางทางกฎหมายปรับโครงสร้างหนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปิดทางให้เกิดการยึดทรัพย์สินขึ้น โดยอาจจะมีการขายทอดตลาดกันหลังจาก 31 มีนาคม นี้

 

กิจกรรมปั่น…ลงขันธรรมธุรกิจ 9- 16 มี.ค นี้

ขอเชิญชวนนักปั่นทั้งมืออาชีพมือสมัครเล่น และเหล่าจิตอาสา ร่วมกิจกรรม “ปั่น…ลงขันธรรมธุรกิจ” ร่วมแรงร่วมใจร่วมปั่น ระดมเงินลงขันช่วยชุมพรคาบาน่า เริ่มเสาร์ที่ 9  มี.ค. –   16 มี.ค. 2562  8 วันเต็ม กับระยะทางกว่า 600 กม. ออกสตาร์ทที่ชุมพร คาบาน่า สู่ปลายทางคืองานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ. ชลบุรี  งานใหญ่ประจำปีที่เป็นศูนย์รวมเหล่าอาจารย์ ผู้รู้ และผู้ปฏิบัติด้านกสิกรรมธรรมชาติสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าร่วมนับพันๆคน

โดยกิจกรรมครั้งนี้มีนักปั่นใจบุญคนดังมากมายมาร่วมกิจกรรมด้วย ได้แก่ เดอะ กุ่ย-  ยุทธพงษ์ ชัชวาลวรรณ สุภาพบุรุษชุดชมพู นักปั่นไทยคนแรกที่เข้าร่วมแข่งขัน Snow Fat Bike การปั่นจักรยานท่ามกลางหิมะในสวิสเซอร์แลนด์, ไมค์ –พลภัทร เวลช์ (Mike Life) นักแสดงและพิธีกรผู้ทำโครงการแผ่นดินของพ่อ 77 จังหวัด และบอล ภูริช ภู่ธนานุสรณ์ เจ้าของเพจดัง I Like Bicycle

การปั้นครั้งนี้เป็นสไตล์ซำเหมา แบบคนจน แบบบ้านๆ แบบพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเอง มีจักรยานแบบไหนก็ปั่นได้ ขอแค่มีใจ พกเต้นท์ไปกางนอนกันเอง อาหารหากินกันเอง และยังสามารถมาร่วมปั่นเฉพาะในวันและสถานที่ที่สะดวกได้ พร้อมไฮไลท์ในทุกค่ำคืนยังมีกิจกรรมอภิรมย์สนทนา พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องศาสตร์พระราชาสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงโดย 3 หัวเรือใหญ่ของธรรมธุรกิจ เจ้าของชุมพรคาบาน่า และอีกมากมาย

 

อย่ารอช้า มาร่วมพลังช่วยลงขันธรรมธุรกิจ ซึ่งสามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ

  1. การลงขันแบบมีส่วนร่วม ขั้นต่ำ 1,000 บาท เปรียบเสมือนการบริจาค แต่สามารถขอเงินลงขันคืนได้
  2. การลงขันแบบมีผลตอบแทน + การลงขันแบบมีส่วนร่วม คือการให้ธรรมธุรกิจกู้ยืมเงิน โดยแบ่งเป็นการลงขันแบบมีผลตอบแทนขั้นต่ำ 10,000 บาท พร้อมด้วยการลงขันแบบมีส่วนร่วมอีกอย่างน้อย 1,000 บาท โดยจะจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ปีละ 2 ครั้ง ที่สำคัญเนื่องจากเป็นระบบเงินกู้ ไม่ใช่หุ้นกู้ เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดกฏหมายหลักทรัพย์ของกลต. โปรดโอนเงินเป็นหลักบาทหรือหลักสตางค์ เช่น 10,001 บาท หรือ 10,000.11 บาท เป็นต้น

  

สามารถโอนเงินลงขันได้ที่

บัญชี บริษัท ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

ธ. กรุงเทพ สาขาเอกมัย

เลขที่บัญชี 063-0-339919

 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรรมธุรกิจ สามารถชมได้ที่

LINE @thamturakit

Facebook: ธรรมธุรกิจ

Email: sawasdee@thamturakit.com

 

และสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ปั่น…ลงขันธรรมธุรกิจ” ได้ที่

http://bit.ly/2ESAFnn

Posted in NEWS
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.