มูลนิธิรามาธิบดี ฯ ครบรอบ 50 ปี สานต่อการให้…ไม่สิ้นสุด เปิดตัวภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ชุดใหม่ สะท้อนความจริง “โรคร้ายไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียว” ชวนร่วมระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

มูลนิธิรามาธิบดี ฯ ครบรอบ 50 ปี สานต่อการให้…ไม่สิ้นสุด เปิดตัวภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ชุดใหม่ สะท้อนความจริง “โรคร้ายไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียว” ชวนร่วมระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คนคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นเพียงหนึ่งชีวิต เติบโตด้วยความรักความห่วงใยของครอบครัว ก่อเป็นสายสัมพันธ์ที่ผูกพันใกล้ชิด นอกจากเป็นลูก หลาน พี่น้อง พ่อแม่ สามีหรือภรรยาแล้ว ยังเป็นเพื่อนสนิทและเพื่อนร่วมงานของผู้คนอีกมากมาย เมื่อคนหนึ่งเจ็บ คนที่เหลือย่อมเจ็บตามไปด้วย เพราะคนไม่ป่วยก็ทุกข์ไม่ต่างกัน

ในโอกาสครบรอบ 50  ปี มูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดงาน “50 ปี มูลนิธิรามาธิบดีฯ…สานต่อการให้ไม่สิ้นสุด” เพื่อแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “โรคร้ายไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียว” และ
“คนไม่ป่วยก็ทุกข์ ไม่ต่างกัน”
เพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์แห่งใหม่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งอยู่ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ และพรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ พร้อมด้วยนักแสดงจิตอาสา “แบงค์” ธิติ มหาโยธารักษ์ และ “ดู๋” สัญญา คุณากร เป็นพิธีกร ณ เซ็นทรัล คอร์ท ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ กล่าวว่า “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ได้เปิดรักษาผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยใน รวมถึงเปิดบริการห้องผ่าตัดและศูนย์ไตเทียมแล้ว แต่เนื่องจากมีบุคลากรจำกัด และยังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ในขณะนี้ยังระดมทุนจัดซื้ออย่างต่อเนื่อง  จึงยังไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ แต่ทางสถาบันฯ
มีแผนรองรับการขยายตัวนี้ขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยจะเปิดให้บริการห้องสวนหัวใจ ห้องส่องกล้องเร็วๆ นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มคนไข้ที่มีเพิ่มขึ้นเช่นกัน”

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นอกจากเป็นโรงพยาบาลแล้วยังเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาและวิจัย เพื่อผลิตบุคลากรการแพทย์ที่มีคุณภาพทุกระดับ เน้นด้านการศึกษาฝึกอบรมของแพทย์ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยซับซ้อน  รวมทั้งเป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับปัญหาด้านสาธารณสุขสำคัญ ๆ ของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางเผยแพร่วิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร กล่าวเสริม

พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ กล่าวถึงพันธกิจสำคัญ ว่า “ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิรามาธิบดีฯ ตระหนักดีว่า ยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือ จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง และสนับสนุนพันธกิจต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อพัฒนาวงการสาธารณสุข ทั้งทางด้านงานวิจัยและผลิตบุคลากรทางการแพทย์  และยังคงเดินหน้าเป็นฟันเฟืองสำคัญเชื่อมโยงวัฏจักรแห่งการให้ต่อไป เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ตามปณิธาน “คำว่าให้…ไม่สิ้นสุด”

เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐนั้นไม่ได้ทำหน้าที่ในการช่วยตรวจวินิจฉัย หรือรักษาผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังเป็นอุปกรณ์ประกอบการเรียนชิ้นสำคัญของนักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย สถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ยังคงขาดแคลนทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์อีกเป็นจำนวนมากจึงจะสามารถให้บริการรักษาได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ มูลนิธิรามาธิบดีฯ จึงได้จัดทำภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนประชาชนมาร่วมบริจาคเงิน

ภายในงานดังกล่าว ผู้ร่วมงานได้รับฟังเรื่องราวของ “การ์ตูน” ธีริศรา อาชาฤทธิ์ พร้อมคุณพ่อ ร้อยตรีศักดิโชติ และคุณแม่ สิบเอกหญิง อรทัย อาชาฤทธิ์ ร่วมบอกเล่าเรื่องราวชีวิตจริงของธีริศราที่ป่วยเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดชนิดเขียว หลังธีริศราลืมตาสู่โลกภายนอกได้ 10 วันทีมแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ผ่าตัดเพื่อเพิ่มปริมาณเลือดให้ไปที่ปอด เนื่องจากธีริศราไม่มีหลอดเลือดจากหัวใจไปยังปอด เมื่ออายุครบ 3 ขวบ ธีริศราต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่อีกครั้ง เพื่อเชื่อมหลอดเลือดระหว่างหัวใจกับปอดใหม่ ภายหลังการรักษาไม่ได้ผลจึงเปลี่ยนมารักษาโดยการใส่ขดลวดเข้าไปในหลอดเลือดแทน ภายหลังการผ่าตัดรักษาอีกหลายครั้ง ธีริศราก็เริ่มตอบสนองต่อการรักษาเป็นอย่างดีจนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

“ขอบคุณคุณหมอและพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดีฯ และมูลนิธิรามาธิบดีฯ ที่ช่วยชีวิตหนูให้อยู่รอดมาจนวันนี้ และทำให้หนูได้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วยอีกหลาย ๆ คน มีกำลังใจต่อสู้กับโรคร้าย ทุกครั้งที่ผ่าตัด หนูเจ็บและทรมาน แต่ให้กำลังใจตัวเองให้สู้ ๆ เดี๋ยวก็หาย เราก็จะได้กลับมาเป็นปกติ สู้เพื่อพ่อแม่ และคุณหมอที่ตั้งใจช่วยหนูเหมือนกันค่ะ”  น้องการ์ตูน กล่าวทิ้งท้าย

ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ดังกล่าว มีเค้าโครงจากเรื่องจริงที่พบเห็นได้จากทุกครอบครัวที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ปฏิเสธไม่ได้ว่า จะเห็นคนข้างตัว ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ สามี ภรรยา หรือลูก ๆ ที่ร่วมเจ็บปวด และต่อสู้กับโรคร้ายไปพร้อมกัน ดังนั้นเงินบริจาคจากทุกคนนอกจากจะช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาและกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแล้ว ยังมีส่วนช่วยคืนคนรัก คืนลูก คืนสมาชิกในครอบครัวให้ได้อยู่ร่วมกันอีกครั้ง นอกจากนี้ ทางมูลนิธิยังได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจาก  เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย  เอเยนซี่โฆษณาชื่อดังของเมืองไทย ที่มีประวัติความเป็นมาและผลงานที่น่าสนใจ ช่วยวางแผนทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  เพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างและบรรลุเป้าหมายในด้านการระดมเงินบริจาคมาจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติ 9 นักแสดงจิตอาสา นำโดย “หมิว” ลลิตา ปัญโญภาส, แอน ทองประสม, “แอฟ”
ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, “ดู๋” สัญญา คุณากร
2 พระนางคู่ขวัญ  “โป๊บ” ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ และ “เบลล่า” ราณี แคมเปน รวมถึงทีมนักแสดงขวัญใจวัยทีน ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์, “สกาย” วงศ์รวี นทีธร และ “แบงค์” ธิติ
มหาโยธารักษ์
มาร่วมถ่ายทำภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ชุดพิเศษด้วย สามารถรับชมพร้อมกันทางโทรทัศน์  เว็บไซต์ และ ยูทูป ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นอกจากการบริจาคเงินแล้ว ทุกคนยังสามารถช่วยเหลือได้ด้วยการสนับสนุนของที่ระลึกคอลเล็คชั่นหัวใจอินฟินิตี้ประจำปี 2019 ซึ่งประกอบด้วยสินค้าไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ อาทิ เสื้อยืดทีเชิ้ต (199 บาท) เสื้อโปโล (300 บาท) หมวก (170 บาท) กระเป๋า (39-300 บาท) ร่ม (200 บาท) และกระติกน้ำ (190, 300 บาท) สกรีนลายหัวใจที่ต่อกันตามแบบสัญลักษณ์ ‘อินฟินิตี้’ (Infinity) สื่อถึง “คำว่าให้…ไม่สิ้นสุด”

ส่งต่อความหมายการให้ที่มาจากใจ และแบ่งปันให้ผู้อื่นได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ผ่านมูลนิธิรามาธิบดีฯ สามารถบริจาคเงินได้ที่ธ.ไทยพาณิชย์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 026-3-05216-3 ธ.กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน) เลขที่ 090-3-50015-5 หรือบริจาคออนไลน์ทาง www.ramafoundation.or.th โทร. 02-201-1111

เงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์ช่วยได้ และช่วยได้มากกว่าหนึ่ง

เพราะ “โรคร้ายไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียว” เราทุกคนช่วยได้

ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคร้ายไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียว    

 

 

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.