ท่องเที่ยว เที่ยวไทย เที่ยวภาคอีสาน งานฝีมือ

โปรแกรมท่องเที่ยวเยี่ยมชม กลุ่มแฮนด์เมดภาคอีสาน : กลุ่มแม่อารักษ์ จังหวัดหนองคาย

ศูนย์เรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิต กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย แม่อารักษ์ และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองคาย

ศูนย์การเรียนรู้ฯนี้ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 98 หมู่ 1 บ้านสังคม ตำบลสังคม จังหวัดหนองคาย ซึ่งการเข้าเยี่ยมชมจะแบ่งออกเป็นจุดๆ ดังนี้

การเยี่ยมชม

-จุดที่1การฟังบรรยาย ประวัติความเป็นมา เรื่องราวการผลิต ผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้าง เราทำอย่างไร ทำกับใครบ้าง ใครมีส่วนร่วม ชุมชนเกี่ยวข้องอย่างไร เราทำอะไรกับชุมชนบ้าง วัตถุดิบมาจากไหนใครเป็นคนขับเคลื่อน วิธีการผลิตเป็นอย่างไร เรามีอุปกรณ์เครื่องมืออะไรในการผลิต เป็นต้น (ส่วนนี้ใช้เวลาในการบรรยาย 15-20 นาที รวมการถามตอบโดยประมาณ)

-จุดที่2 โรงทอด จุดนี้จะเป็นการเดินชมกระบวนการผลิตในส่วนของการทอด การทอดกล้วยชนิดต่างๆ ตั้งแต่การสไลด์กล้วยด้วยกระดานสไลด์ด้วยมือ ยังไม่มีเครื่องจักร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมเล็กๆในชุมชนได้ ขั้นตอนการเตรียม จนถึงเทคนิคการทอดต่างๆ เทคนิคการใช้ไฟแรง-ไฟอ่อนในการทอด เคล็ดลับการไม่ทำให้กล้วยติดกันและเป็นชิ้นตรงสวยงาม เป็นต้น

-จุดที่3 โรงตากกล้วย (พาราโบร่าโดม) โรงตากกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตากด้วยวิธีธรรมชาติ ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน ย่นระยะเวลาให้เร็วขึ้น ลดปัญหาฝุ่นละออง แมลงต่างๆ อุณหภูมิร้อนกว่าปกติภายนอกทั่วไป ความรู้ทางด้านหลักการ และการได้ลิ้มรสชาติกล้วยตากในโดม ณ จุดๆนั้นขณะเข้าชมจุดสุดท้าย

-จุดที่4 การอบด้วยเตาถ่าน จุดนี้จะอธิบายว่า ทำไมจะต้องอบเตาถ่าน ได้วิธีการนี้มาจากไหนใครพาทำ อบเตาถ่านเพื่ออะไร ดีอย่างไร อะไรที่อบได้บ้าง ทำไมไม่ใช้แก๊สในการอบ ต้องอบนานขนาดไหนช่วยอะไร แก้ปัญหาอะไร ผลิตภัณฑ์อะไรใช้วิธีการอบเตาถ่านแบบนี้ สามารถเอาไปทำเองได้ไหม เหมาะกับอุตสาหกรรมเล็กๆ หรือใหญ่ ใช้งบแค่หลักพัน ซึ่งนี่ก็คือภูมิปัญญาชาวบ้าน

กล้วยแปรรูป อาหารแปรรูป

รายละเอียดการเข้าชมอื่นๆ

ขนมพักเบรก

ขนมพักเบรกในระหว่างการบรรยาย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคณะศึกษาดูงานว่าต้องการที่จะดูแลคณะด้วยขนมเบรกเพิ่มเติมหรือไม่ เช่นในกรณีที่บางคณะโดยเฉพาะหน่วยงานราชการ พาชาวบ้านเพื่อศึกษาดูงาน เป็นที่ต้องใช้เวลานานกว่า 2-4 ชม.

ชุดเบรกราคามาตรฐาน 25 บาท

ขนม 1

กาแฟ / โอวัลติน 1

*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทีมงานคณะทัวร์ที่ต้องการหรือไม่ต้องการ โปรดแจ้งล่วงหน้า

วิทยากรและสถานที่

-ในกรณีที่ต้องมีวิทยากร บรรยาย แนะนำ เดินชมและอธิบายจุดต่างๆ จะต้องมีค่าวิทยากรและค่าบำรุงสถานที่ 1,200 บาท (ไม่เกิน 2 ชม.) ต่อคณะศึกษาดูงานไม่เกิน 8-12 ท่าน

-ในกรณีที่ต้องมีวิทยากร บรรยาย แนะนำ เดินชมและอธิบายจุดต่างๆ จะต้องมีค่าวิทยากรและค่าบำรุงสถานที่ 1,500 บาท (ไม่เกิน 2 ชม.) ต่อคณะศึกษาดูงานไม่เกิน 15-50 ท่าน

-ในกรณีที่ต้องมีวิทยากร บรรยาย แนะนำ เดินชมและอธิบายจุดต่างๆ จะต้องมีค่าวิทยากรและค่าบำรุงสถานที่ 1,800 บาท (ไม่เกิน 2 ชม.) ต่อคณะศึกษาดูงานไม่เกิน 60-100 ท่าน

-ในกรณีที่ต้องมีวิทยากร บรรยาย แนะนำ เดินชมและอธิบายจุดต่างๆ จะต้องมีค่าวิทยากรและค่าบำรุงสถานที่ 2,000 บาท (ไม่เกิน 2 ชม.) ต่อคณะศึกษาดูงาน 100 ท่านขึ้นไป

ฟรี!!! สำหรับนักท่องเที่ยว… กรณีนักท่องเที่ยวทั่วไป สามารถเดินชมกระบวนการผลิตได้ทุกจุดทุกขั้นตอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ณ ช่วงเวลานั้นกำลังมีการผลิตอยู่ สามารถเดินชมและสอบถามได้ตามอัธยาศัย โดยไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิ้น

*ไม่รวมค่าขนมเบรก

*น้ำดื่มฟรี (คูเลอร์ถัง)

*สถานที่มีห้องน้ำ ชาย 1 โถปัสสาวะ 2หญิง 1 ห้องชักโครก 1 ห้องแบบนั่งยอง

*สถานที่ติดริมน้ำโขง สามารถเดินชม พักผ่อน ถ่ายภาพ ตามอัธยาศัยได้ (ไม่คิดค่าบริการ)

*มีที่จอดรถ 3-5 คัน (รถยนต์ประเภท 4 ล้อ sedan , truck)

*รถบัสหรือรถทัวร์ สามารถจอดบนไหล่ทางได้ ตลอดแนว (มากกว่า 3 คันขึ้นไป)

*รายละเอียดอื่นๆ โทรสอบถามได้ที่ 042-441-567 , 084-715-5656

https://www.facebook.com/pg/Maearak/photos/?ref=page internal

line ID : 0847155656


 

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.