โทษกรรม สุขภาพทรุด

งานวิจัยในวารสาร Journal of Spirituality in Mental Health รายงานว่า ผู้ป่วยที่มองอาการเจ็บป่วยเป็นกรรม จะมีอาการของโรคหนักกว่า และมีปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มเติมด้วย

​ทีมวิจัยศึกษาบุคคลทั่วไปเกือบ 200 ราย ถึงผลกระทบของความเชื่อทางจิตวิญญาณที่มีต่อสุขภาพ ระหว่างกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง อาการบาดเจ็บเรื้อรัง และกลุ่มผู้ที่มีสุขภาพดี

​โดยนักวิจัยแบ่งความเชื่อออกเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มมีความเชื่อไปในทางลบ ซึ่งเชื่อว่าอาการเจ็บป่วยเป็นการลงโทษจากเบื้องบน และกลุ่มที่ไม่มีความเชื่อดังกล่าว ผลสรุปพบว่าผู้ที่มีความเชื่อด้านลบ มีความเจ็บปวดทั้งทางกายและใจมากกว่า

​ดร. บริ ค จอห์นสโตน ผู้นำทีมวิจัย นักประสาทจิตวิทยา และอาจารย์ด้านสุขภาพจิต จากวิทยาลัยสุขภาพ มหาวิทยาลัยมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า โดยทั่วไปแล้ว ยิ่งมีความเชื่อทางศาสนาหรือจิตวิญญาณมากเท่าไหร่ ยิ่งมีสุขภาพดีเท่านั้น แต่ต้องเป็นไปในทางบวก เพราะจากการสำรวจพบว่า บางรายแค่มีความเชื่อเรื่องนี้ในด้านลบเพียงเล็กน้อย ก็ส่งผลต่อสุขภาพ โดยหากเชื่อว่าปัญหาสุขภาพที่ตัวเองมี เป็นการลงโทษจากเบื้องบน อาการจะแย่กว่าเดิม

​นอกจากนี้ผู้ที่โทษกรรมยังบอกว่า พวกเขาเข้าร่วมกิจกรรมททางศาสนาน้อย จึงทำให้ความคิดเรื่องการให้อภัยน้อย ทำให้ขาดสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้มีความคิดบวก สุขภาพจึงแย่ลงไปด้วย

 

ที่มา: Heath Care Asia
เครดิตภาพ www.facebook.com/thailanddbeauty

Posted in NEWS
BACK
TO TOP
Alternative Text
admin
Writer

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.