จี้ผู้จัดละคร ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเรื่องเอดส์

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ส่งหนังสือถึงผู้บริหารบริษัทบ้านละคอนจำกัด และผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อเรียกร้องให้ผู้จัดละคร “เพื่อนรักเพื่อนริษยา” และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องในเรื่องเอชไอวี/เอดส์ หลังจากที่มีฉากหนึ่งของละคร มีตัวแสดงหลักติดเชื้อเอชไอวี เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และเสียชีวิตจากเอดส์ ซึ่งสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเชื้อและโรคดังกล่าวอย่างร้ายแรง

โดยการสื่อสารดังกล่าวเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง เพราะโรคเอดส์ไม่ได้แบ่งเป็นระยะดังกล่าว แต่แบ่งเป็น “ผู้ติดเชื้อเอชไอวี” กับ “ผู้ป่วยเอดส์” ซึ่งแตกต่างกันที่ผู้ติดเชื้อฯ คือผู้ที่ได้รับเชื้อเอชไอวีเข้าสู่ร่างกายแล้ว แต่ยังไม่มีอาการป่วยใดๆ ในขณะที่ผู้ป่วยเอดส์ คือผู้ที่ป่วยด้วยโรคฉวยโอกาส อันเกิดจากภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เมื่อได้รับการรักษาจนหาย ก็จะกลับมาเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีตามเดิม ซึ่งไม่มีโรคฉวยโอกาสที่ทำให้มีลักษณะเหมือนที่ละครได้สื่อสารออกไป

อย่างไรก็ตาม ผู้ติดเชื้อเอชไอวี เมื่อรู้ตัวว่ามีเชื้อฯ ไม่จำเป็นต้องป่วยเอดส์ เพราะปัจจุบันมีการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ซึ่งหากเริ่มยาเร็วเท่าไหร่ ยิ่งทำให้ภูมิคุ้มกันไม่ถูกทำลาย ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่แตกต่างจากคนทั่วไป และดูไม่ออกจากรูปลักษณ์ภายนอก โดยเมื่อผู้ติดเชื้อฯเข้าสู่การรักษาดังเช่นตัวละครในละคร ก็จะไม่มีสภาพป่วยโทรมและต้องเสียชีวิต

การสื่อสารที่บิดเบือนข้อเท็จจริง และผลิตซ้ำความเข้าใจผิดในเรื่องเอชไอวี/เอดส์นั้น จะส่งผลให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีอยู่ในสังคมได้อย่างยากลำบาก ถูกกีดกันไม่ให้อยู่ร่วมในสังคม รวมทั้งยังส่งผลให้คนที่มีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อฯ ไม่กล้าเข้ารับการตรวจรักษา เพราะเชื่อว่ารักษาไม่หาย นอกจากนี้จะทำให้คนที่มีเพศสัมพันธ์ มองความเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวีของตนเองพลาด และไม่ป้องกัน เพราะคิดว่าคู่นอนไม่มีเชื้อเอชไอวีแน่นอน เพราะถ้ามีเชื้อฯ จะต้องแสดงอาการป่วยให้เห็นเหมือนในละคร โดยผลกระทบทั้งหมดนี้ จะสร้างปัญหาในการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านเอดส์ ให้กับสังคมและประเทศในระยะยาว

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จึงเรียกร้องให้ผู้จัดละครเรื่องดังกล่าว และผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ฯ รับผิดชอบด้วยการแก้ไขข้อมูล และให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและรอบด้านแก่สังคม

 

ที่มา: โพสต์ทูเดย์

Posted in NEWS
BACK
TO TOP
Alternative Text
admin
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.