การแสดงพลุ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับนิทรรศการภาพ “การแสดงพลุงาน Amazing Thailand Countdown 2020 ไอคอนสยาม”

งานนิทรรศการภาพถ่าย “การแสดงพลุงาน Amazing Thailand Countdown 2020 ไอคอนสยาม”เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ประสงค์จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองอภิมหาปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ส่งภาพถ่ายการแสดงพลุงาน Amazing Thailand Countdown 2020 ณ ไอคอนสยาม เพื่อนำภาพมาร่วมจัดแสดงในงานนิทรรศการ ณ รัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1 ไอคอนสยาม เพื่อประมวลภาพความสวยงามยิ่งใหญ่อลังการของการแสดงพลุอันเป็นที่ประทับใจตอกย้ำถึงความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชิดชูแม่น้ำเจ้าพระยาสายประวัติศาสตร์และได้ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ประจักษ์แก่สายตาของคนทั่วโลกอีกครั้งโดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมดังนี้

การแสดงพลุ

 1. วันที่จัดนิทรรศการ: 27 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
 2. สถานที่จัดนิทรรศการ: พื้นที่ รัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1
 3. เปิดรับผลงานภาพถ่ายในวันที่ 10 มกราคม 2563 – 17 มกราคม 2563
 4. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถส่งภาพถ่ายร่วมกิจกรรมได้เพียงท่านละ 1 ภาพ
 5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นภาพถ่ายการแสดงพลุงาน Amazing Thailand Countdown 2020 ณ ไอคอนสยาม ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น ซึ่งคณะผู้จัดทำจะทำการคัดเลือกภาพถ่าย แล้วนำมาแสดงงานในนิทรรศการต่อไป
 6. ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไฟล์ภาพถ่าย ความละเอียด Resolution อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 150 dpi ในรูปแบบไฟล์นามสกุล JPEG เท่านั้น และ ต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษรหรือกราฟฟิกใดๆ ลงบนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 7. วิธีการส่งภาพทำได้โดยการอัพโหลดไฟล์ภาพ ผ่าน  Wetransfer, google drive หรือเว็บไซต์ฝากไฟล์อื่นๆ และส่ง LINK DOWNLOAD มาที่ EMAIL: info@iconsiam.com โดยระบุหัวข้อส่งภาพเข้าร่วมนิทรรศการ “การแสดงพลุงาน Amazing Thailand Countdown 2020 ไอคอนสยาม”
 8. ผู้ส่งภาพจะต้องแจ้งชื่อ – นามสกุล ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 9. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในภาพถ่ายดังกล่าว ห้ามมิให้ ทำซ้ำ ดัดแปลง ภาพถ่ายของบุคคลอื่น หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมกิจกรรมตกลงรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้หากมีบุคคลอื่นใด อ้างสิทธิในภาพถ่ายที่ผู้ส่งได้ส่งเข้าร่วมกิจกรรมนั้นว่ามีการละเมิดต่อกฎหมาย ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
 10. ผู้ส่งภาพรับทราบและตกลงว่า ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้จัดงานจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ทำซ้ำ หรือ ดัดแปลงแต่อย่างใด โดยผู้จัดงานมีสิทธิ์ใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
 11. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจ และตกลงว่า การพิจารณาคัดเลือกภาพถ่ายที่แสดงในงานนิทรรศการนี้ เป็นดุลยพินิจของผู้จัดงานแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงภาพในรูปแบบการพิมพ์ และ/หรือ การแสดงลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โสตทัศนวัสดุ หรือการแสดงในรูปแบบอื่นใด

             อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/ICONFireworks

#ICONSIAMcountdown2020
#AmazingThailandCountdown2020
#ICONSIAM

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.