Tag For Life

“แพนเค้ก เขมนิจ” นำทัพดาราศิลปินใจบุญ จับมือศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

“แพนเค้ก เขมนิจ” นำทัพดาราศิลปินใจบุญ จับมือศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ผลักดันโครงการ Tag For Life บริจาคอวัยวะเพื่อต่อชีวิต ร่วมสร้างเรื่องราวชีวิตใหม่ที่สวยงาม

Tag For Life

นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย เปิดตัวโครงการ Tag for life (แท็ก ฟอร์ ไลฟ์) ขึ้น เพื่อให้ความรู้ กระตุ้นให้คนหันมาเห็นความสำคัญ และบริจาคอวัยวะมากขึ้น โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเหล่าดาราและศิลปินจำนวนมาก อาทิ แพนเค้ก – เขมนิจ จามิกรณ์, ตุ๊กกี้ – สุดารัตน์ บุตรพรม, ริชชี่ – อรเณศ ดีคาบาเลส, ปุ๊ – อัญชลี จงคดีกิจ, ก๊อตจิ – ทัชชกร บุญลัภยานันท์, เจนนี่ ปาหนัน, กอล์ฟ – กิตติพัทธ์ ชลารักษ์, ริว – วชิรวิชญ์ อรัญธนวงศ์ , อร – พัศชนันท์ เจียจิรโชติ , ฝน ธนสุนธร, สงกรานต์ – รังสรรค์ ปัญญาเรือน, ไอซ์ – ศรัณยู วินัยพานิช ซึ่งได้มาร่วมประชาสัมพันธ์โครงการนี้ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของแต่ละท่าน โดยคาดหวังว่าเมื่อจบสิ้นโครงการจะมีผู้เข้าร่วมแสดงความจำนงร่วมบริจาคอวัยวะทั้งสิ้น 150,000 คน และเพิ่มยอดอวัยวะที่ใช้ได้จริงขึ้นเป็น 400 ราย

Tag For Life

นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย กล่าวว่า  “ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการบริจาคอวัยวะต่ำมาก ทำให้มีสัดส่วนของผู้รอการปลูกถ่ายอวัยวะห่างจากผู้บริจาคอวัยวะที่มาก ปัจจุบันมีผู้ที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะประมาณ 6,300 คน แต่ในส่วนของผู้บริจาคอวัยวะในปี พ.ศ. 2562 มีเพียงแค่ 301 คนเท่านั้น ปัจจัยที่มีผลต่อการบริจาคอวัยวะ อาทิ คนไทยจำนวนมากยังติดกับความเชื่อที่ว่าถ้าบริจาคอวัยวะชาตินี้ ชาติหน้าจะเกิดมามีอวัยวะไม่ครบ มีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องการปลูกถ่ายอวัยวะ ไม่ทราบความสำคัญของการปลูกถ่ายอวัยวะ ไม่แน่ใจว่าจะนำอวัยวะไปใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร อีกทั้งการเดินทางไปผ่าตัดนำอวัยวะออก และการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นงานที่ยากและท้าทาย เพราะทั้งการผ่าตัดนำเอาอวัยวะออกจากร่างกายของผู้ที่สมองตาย และการนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ที่รอรับอวัยวะ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่น้อยและมีข้อจำกัดด้านเวลา

Tag For Life

ขั้นตอนการจัดเก็บอวัยวะที่ได้รับบริจาค เริ่มที่เมื่อแพทย์วินิจฉัยสมองตาย และญาติยินยอมบริจาคอวัยวะ ผู้ประสานงานฯจะแจ้งสภากาชาดไทยให้ไปจัดเก็บอวัยวะ โรงพยาบาลที่ได้รับการจัดสรรอวัยวะจะต้องรีบจัดทีมเดินทางไปทำผ่าตัดโดยเร็ว อวัยวะแต่ละชนิดมีอายุเวลาจัดเก็บ รวมถึงการส่งต่อเพื่อปลูกถ่ายอวัยวะต่างกัน หัวใจ จะมีเวลาขาดเลือดสั้นที่สุด หลังการจัดเก็บ จะต้องปลูกถ่ายภายใน 4 ชั่วโมง ส่วนตับอยู่ได้ 12 ชั่วโมง, ปอด อยู่ได้ 8 ชั่วโมง, ตับอ่อน 10 ชั่วโมง และ ไต 24 ชั่วโมง

Tag For Life

และด้วยเหตุนี้ ทางศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย จึงได้ริเริ่มโครงการ Tag For Life ขึ้น โดยมีจุดประสงค์หลักในการให้ความรู้และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะที่ประชาชนควรจะต้องรู้ เพื่อจะได้มีความเข้าใจและไม่มีความกลัว อาทิ  การบริจาคจะไม่ทำให้เสียชีวิต แต่การเสียชีวิตทำให้เกิดการบริจาคอวัยวะ เพราะผู้ที่จะบริจาคอวัยวะได้ก็คือ ผู้ป่วยที่มีภาวะสมองตายแล้วซึ่งทางการแพทย์ถือว่าผู้ป่วยรายนั้นเป็นผู้เสียชีวิตแล้ว ไม่เพียงเท่านั้น การบริจาคอวัยวะนั้นคือการทำทานบารมีอันยิ่งใหญ่ เป็นการให้ที่ได้อานิสงส์มาก ผู้บริจาคอวัยวะแต่ละรายจะสามารถนำอวัยวะ และเนื้อเยื่อไปช่วยต่อลมหายใจผู้ป่วยได้หลายคน อันจะประกอบไปด้วย ปอด ตับ หัวใจ ลำไส้เล็ก ตับอ่อน ไต 2 ข้าง และเนื้อเยื่อได้แก่กระจกตา ผิวหนัง กระดูก เส้นเอ็น และหลอดเลือด”

Tag For Life
ผู้ได้รับการปลูกถ่ายไต

 

โครงการ Tag For Life ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากศิลปินดารามากมาย อาทิ แพนเค้ก – เขมนิจ จามิกรณ์, ตุ๊กกี้ – สุดารัตน์ บุตรพรม, ริชชี่ – อรเณศ ดีคาบาเลส, ปุ๊ – อัญชลี จงคดีกิจ, ก๊อตจิ – ทัชชกร บุญลัภยานันท์, เจนนี่ ปาหนัน, กอล์ฟ – กิตติพัทธ์ ชลารักษ์, ริว – วชิรวิชญ์ อรัญธนวงศ์ , อร – พัศชนันท์ เจียจิรโชติ , ฝน ธนสุนธร, สงกรานต์ – รังสรรค์ ปัญญาเรือน, ไอซ์ – ศรัณยู วินัยพานิช, กันอชิ – อชิรวิชย์ สาลิวรรธนะ,  เตชินท์ ชยุติ, ปอ – อรรณพ ทองบริสุทธิ์ , ซูกัส – บัณฑวิช ตระกูลพานิชย์, น้ำ – กัญญ์กุลณัช ปัญญากิตตินันท์, ลีน่า – ลลินา ชูเอ็ทท์, เบสท์ – อนาวิล ชาติทอง, หลิว – อาจารียา พรหมพฤกษ์,  กาย –  ศิวกร เลิศชูโชติ,  เมฆ – จิรกิตติ์ ถาวรวงศ์,  แอมป์ – ภูริกูลกฤษฎ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล, แพร – ณัฏฐธิดา ดำรงวิเศษพาณิชย์, เมจิ – รัศม์ประภา วิสุมา, บิ๊ก – ทองภูมิ สิริพิพัฒน์, ฟิล์ม – ฉัตรดาว สิทธิผล, พีพี – ปุญญ์ปรีดี  คุ้มพร้อม รอดสวาสดิ์, แอนน่า กลึคส์, แอลฟ่า – ชลธี บำเพ็ญ, เบียร์ – รพีวิชญ์ เสงี่ยมวงศ์, ชู้ต – เชิดชนินทร์ ฤทธิ์ธาอภินันท์, บูม – จิรัชพิสิษฐ์ จารวิจิต, ฟลุ๊คจ์ – พงศภัทร์ กันคำ, คูเปอร์ – ภัทรพสิษฐ์  ณ สงขลา, แอลลี่ –  อรรคพล ฤทัยยานนท์, ใบเตย – ณิชาภา กุลวัฒน์ธีรโชติ ,หยก – รินรดา รวีเลิศ, อาร์ม – กรกันต์ สุทธิโกเศศ ซึ่งได้มาร่วมประชาสัมพันธ์โครงการนี้ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของแต่ละท่าน อีกทั้งยังจะมีการนำเรื่องราวของผู้ที่เคยได้รับบริจาคอวัยวะมาถ่ายทอด เพื่อให้สังคมได้รับรู้เรื่องราวที่จะสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างให้เกิดความอยากที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อที่จะสานต่อเรื่องราวชีวิตที่สวยงาม

แพนเค้ก – เขมนิจ จามิกรณ์ ดาราสาวคนดัง กล่าวถึงการบริจาคอวัยวะว่า “บุญกุศลเหนือทานบารมีใดคือการบริจาคอวัยวะ 1 คนสามารถต่อชีวิตได้อีกหลายชีวิต แพนอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อต่อความหวัง สร้างชีวิตใหม่ และต่อลมหายใจให้กับใครอีกหลายคน มาบริจาคกันเยอะ ๆ นะคะ”

“เราคาดหวังว่าโครงการ Tag For Life จะสามารถให้ความรู้และทำให้คนไทยมีความเข้าใจในเรื่องของการบริจาคอวัยวะมากขึ้น และจะสามารถเพิ่มยอดของผู้มีความจำนงบริจาคอวัยวะได้ถึง 150,000 คน และมีผู้บริจาคที่สามารถนำอวัยวะ เนื้อเยื่อไปใช้ได้จริง 350 คน

Tag For Life
ผู้ได้รับการปลูกถ่ายตับ

การบริจาคอวัยวะคือทานบารมีอันยิ่งใหญ่ คือ สละอวัยวะแก่ผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อช่วยให้คนที่รอรับบริจาคอวัยวะลดความทุกข์ทรมานจากโรคที่เป็น ลดการรอคอยแบบลม ๆ แล้ง ๆ มุ่งสร้างความหวัง และในบางรายอาจจะสามารถสร้างปาฎิหาริย์ให้คนรับได้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ ส่วนใหญ่ผู้ได้รับบริจาคอวัยวะไม่เพียงแต่ได้มีชีวิตที่พร้อมก้าวเดินต่อ แต่ยังสามารถสานต่อชีวิตให้ดำเนินไปด้วยความสุข และพร้อมที่จะแบ่งปันความเข้มแข็ง ส่งต่อสายธารแห่งบุญกุศลให้คนอื่นด้วยเช่นกัน” นายแพทย์วิศิษฏ์กล่าวสรุป

Tag For Life

Tag For Life

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อชีวิตให้กับผู้ที่รอรับบริจาคอวัยวะ โดยแสดงความจำนงเพื่อบริจาคอวัยวะได้ที่ www.organdonate.in.th  หรือที่แอพพลิเคชั่น “บริจาคอวัยวะ” หรือสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โทร.1666 โดยสามารถติดตามเรื่องราวน่าประทับใจจากเรื่องจริงของผู้ที่ได้รับบริจาคอวัยวะ ได้ทางอินสตาแกรมบัญชีพิเศษของโครงการ Tag for life ที่จัดทำขึ้น อันได้แก่ tag.for.life_hearttag.for.life_liver, tag.for.life_kidney

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.