มิตร ปัน มิตร

สามย่านมิตรทาวน์ จับมือ 9 พันธมิตรร่วมส่งมอบอาหารปลอดภัย ผ่านโครงการ มิตร ปัน มิตร

สามย่านมิตรทาวน์ จับมือ 9 พันธมิตรร่วมส่งมอบอาหารปลอดภัย ผ่านโครงการ มิตร ปัน มิตร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ร่วมกับมูลนิธิสโกลาร์ส ออฟ ซัสทีแนนซ์ ประเทศไทย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย ส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สามย่านมิตรทาวน์ในฐานะมิตรที่พร้อมเคียงข้าง จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือชุมชนด้วยการเปิดให้ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมอาหารจากพันธมิตรร้านค้าภายในศูนย์ฯ เพื่อสร้างประโยชน์และลดค่าครองชีพให้แก่คนไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

มิตร ปัน มิตร

ในโอกาสนี้ สามย่านมิตรทาวน์ จึงได้ร่วมมือกับ มูลนิธิสโกลาร์ส ออฟ ซัสทีแนนซ์ ประเทศไทย (Scholars of Sustenance Foundation – Thailand) ชื่อย่อ เอส โอ เอส ไทยแลนด์ (SOS Thailand) หรือมูลนิธิรักษ์อาหาร จัดตั้ง โครงการ ‘มิตร ปัน มิตร’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบอาหารให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบ 4.5 ล้านมื้ออาหารต่อปีในช่วงวิกฤตตามเป้าหมายของมูลนิธิ สโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ประเทศไทย เพื่อช่วยให้สังคมไทยผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้

ทั้งนี้ชุมชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 สามารถเข้ารับอาหารจากสามย่าน  มิตรทาวน์ผ่านโครงการ ‘มิตร ปัน มิตร’ โดยติดต่อไปยัง มูลนิธิสโกลาร์ส ออฟ ซัสทีแนนซ์ ประเทศไทย (เอส โอ เอส ไทยแลนด์) หรือมูลนิธิรักษ์อาหาร ได้ที่ 02-075-1417 และ 062-675-0004

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.