นีเวีย

นีเวีย มอบเงินสนับสนุนจากแคมเปญ “นีเวีย ไพรด์” แก่มูลนิธิเด็กของสภากาชาดไทย เพื่อมอบโอกาสมีสุขภาพที่ดีให้เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม

วิศัลยา เจริญรักษ์ (2 จากขวา) หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร กิจกรรมเพื่อสังคม และกิจการสาธารณะ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะ มอบเงินสนับสนุนจำนวน 135,000 บาทจากการจัดแคมเปญ นีเวีย ไพรด์ (NIVEA Pride: Be Proud of Your Skin) ให้แก่มูลนิธิเด็กของสภากาชาดไทย

นีเวีย

โดยมี รศ. พญ. นวลจันทร์ ปราบพาล (2 จากซ้าย) กรรมการอำนวยการและเลขาธิการมูลนิธิฯ ให้เกียรติรับมอบ ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ ตึกวชิราลงกรณ์ ถนนอังรีดูนังต์  โดยแคมเปญนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อตอกย้ำพันธกิจในการสนับสนุนความเท่าเทียมและการยอมรับความแตกต่างในสังคมอย่างสร้างสรรค์ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้กับการมอบโอกาสเพื่อการเข้าถึงการมีสุขภาพที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในอุปการะของมูลนิธิฯ ผ่านการสมทบเงิน 10 บาท จากการจำหน่ายครีมนีเวีย รุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่น ตลับสีรุ้ง ทุกหนึ่งตลับที่วางขายผ่านร้านวัตสันทั้งช้อปออนไลน์และทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 – วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เพราะนีเวียเชื่อว่าเด็กและเยาวชนทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการดูแลทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งด้านการศึกษาทีดี เพื่อเติบโตเป็นบุคลากรคุณภาพต่อพัฒนาการที่ยั่งยืนให้กับสังคมต่อไป

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.