มูลนิธิโครงการหลวง ประกาศจัดงาน “โครงการหลวง 53” ณ เซ็นทรัลเวิลด์

มูลนิธิโครงการหลวง ประกาศจัดงาน “โครงการหลวง 53” ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการหลวง”

คัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพพรีเมียมสู่ใจกลางเมือง เริ่ม 4-14 ส.ค. 65 นี้

 • ชม-ช้อปสินค้าไฮไลท์ ได้แก่ ไอศกรีมอะโวคาโด, ไอศกรีมณภาฯ, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกัญชง, เมล่อนไต้หวัน 101, กาแฟโครงการหลวง, เคล หรือคะน้าใบหยิก, มะเขือเทศเชอร์รีเหลืองหวาน, ฟิกส์ หรือมะเดื่อฝรั่งโครงการหลวง, ผลิตภัณฑ์ชาหมักคอมบูชะ
 • ชมนิทรรศการผลงานวิจัยกัญชงของแม่ (Hemp) หัตถกรรมเส้นใยกัญชงจากหมู่บ้านแม่สาน้อย ถักทอแบบพื้นบ้านด้วยกี่ทอม้งแบบดั้งเดิม การเขียนลายขี้ผึ้งบนผ้ากัญชง และการเขียนเทียนที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าม้ง
 • ชมความงดงามครั้งแรกของดอกเอเดลไวส์ สื่อสัญลักษณ์ “รักแท้” พร้อมด้วยหมู่มวลดอกไม้นานาพรรณจากยอดดอยมาประดับตกแต่งตระการตา และไม้ฟอกอากาศหลากสายพันธุ์จากดอยอินทนนท์

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ แถลงข่าวการจัดงาน “โครงการหลวง 53” (Royal Project 53) ภายใต้แนวความคิด “The Infinite Blooms” ปีนี้นับเป็นปีแห่งความอุดมสมบูรณ์ ที่ผลผลิตเติบโต ออกดอกออกผลจากการพัฒนาอย่างเต็มที่ ด้วยน้ำพระราชหฤทัยดั่งสายใยที่ทอดลงมาอย่างต่อเนื่องเปรียบดั่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ และความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนที่ทำให้ความอุดมสมบูรณ์นี้เจริญขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโครงการหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสทรงมีพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565

ภายในงานได้เนรมิตพื้นที่จำหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียม สินค้าผลผลิตทางการเกษตร ที่ปลูกโดยชาวเขาบนพื้นที่สูง สินค้าหัตถกรรม อาหารเมนูพิเศษจากวัตถุดิบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ดอยคำ ผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์ จำลองบรรยากาศทุ่งดอกไม้นานาพรรณมาไว้ในศูนย์การค้า พร้อมกับการจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษาต่อยอดโครงการหลวง” เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดระยะเวลากว่า 53 ปี โดยจะมีการจัดงานระหว่างวันที่ 4-14 สิงหาคม 2565 รวมระยะเวลา 11 วัน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษาต่อยอดงานของโครงการหลวงให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน เป็นไปตามพระราชประสงค์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 ในการกำจัดความยากจนของพสกนิกรบนพื้นที่สูง และสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ โดยมุ่งสร้างผลงานวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชเป็นอาชีพทางเลือกแก่เกษตรกรชนเผ่าอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ชาวไทยมีผลิตผล ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีประโยชน์รับประทานอย่างหลากหลาย หลังจากที่งดจัดงานเป็นเวลา 2 ปี

ด้วยสถานการณ์โควิด 19 ในปีนี้โครงการหลวงจึงมีปณิธานที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยรวมผลิตผลผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารมายมายมาไว้ในงานโครงการหลวง 53เพื่อประชาชนชาวไทย

ทางด้าน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานฯ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงกาฃรหลวงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช อาทิ ไม้ผล ไม้ดอก และไม้โตเร็วเพื่อสร้างป่า

ผลลัพธ์จากงานวิจัยทำให้เกิดความหลากหลายของวัตถุดิบอาหารซึ่งผ่านกระบวนการผลิตบนมาตรฐานอาหารปลอดภัยในการจัดงานประจำปีของโครงการหลวงที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้องค์ความรู้ของโครงการหลวงเผยแพร่เกิดประโยชน์แก่ชาวไทย และยังเป็นการส่งเสริมให้ผลิตผล ผลิตภัณฑ์คุณภาพส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง

บรรยากาศของงานปีนี้จะถูกเนรมิตให้เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย และจะมีการแสดงจากชมรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิต
ภัณฑ์อาหาร และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยเช่นเคย

คุณรัตนา จิราธิวัฒน์ นรพัลลภ รองประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัลจำกัด กล่าวว่า การจัดงาน “โครงการหลวง 53” ภายใต้แนวคิด “The Infinite Blooms” มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโครงการหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสทรงมีพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565

พร้อมส่งเสริมความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยบนพื้นที่สูงและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กรในการมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและอนาคตที่ดีให้กับผู้คน สังคม และโลก โดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเป็นปีที่ 35

ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานประจำปีครั้งยิ่งใหญ่ที่ทุกคนรอคอย โดยปีนี้เซ็นทรัลพัฒนาได้สนับสนุนพื้นที่ทั่วทั้งเซ็นทรัลเวิลด์ในการจัดงาน เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อระหว่างผลิตภัณฑ์คุณภาพฝีมือเกษตรกรไทย และผู้บริโภคได้มีโอกาสในการเลือกซื้อสินค้าคุณภาพโดยตรง

โดยงานโครงการหลวงที่จัดขึ้น ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ถือเป็นงานสำคัญแห่งปีที่ได้กระแสตอบรับจากผู้เข้าชมงานอย่างล้นหลาม โดยเซ็นทรัลพัฒนาพร้อมใช้พื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลในการสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ รวมถึงประชาสัมพันธ์งานโครงการหลวงสู่สายตาประชาชน และนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้กล่าวย้ำถึงการจัดงานโครงการหลวง 53 ในปีนี้ว่าเป็นการจัดงานเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการหลวงให้เกิดประโยชน์ต่อปวงประชาตามพระราชปณิธานที่แน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากการพัฒนาผลผลิตที่สร้างอาชีพสุจริตแก่ชาวไทยภูเขาของมูลนิธิโครง
การหลวง จนเป็นผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่า เป็นที่ประจักษ์แจ้งสู่สากลโลก

ทำให้เกษตรกรชาวไทยภูเขามีรายได้มั่นคง ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริ มีการพัฒนาต่อให้ก้าวไกล
โดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ได้จากการค้นคว้าวิจัย และองค์ความรู้ใหม่ๆ มาปรับใช้อย่างสร้างสรรค์ งานโครงการหลวง 53 ที่จัดขึ้นในปีนี้ จึงเป็นการรวมผลิตผล ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง กว่า 3,000 รายการ มาให้ผู้บริโภคได้เลือกสรร

รวมทั้งยังมีอาหารคาวหวานหลากเมนูที่ถูกรังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษจำหน่ายในงานนี้ อาทิ ข้าวซอยแห้งหน้าปลาเทร้าต์ หมั่นโถว เต้าหู้สองสียูนนานทอด ส้มตำอะโวคาโด ขนมชั้นผักห้าสีโครงการหลวง เป็นต้น พร้อมด้วยสินค้าใหม่อื่น ๆ อาทิ น้ำเสาวรสน้ำผึ้ง, ชานม,กาแฟคั่ว Honey Processed, ควินัวบาร์, ผักผงโรยข้าว, นมกระบือพาสเจอร์ไรซ์, โยเกิร์ตควินัวผสมสตรอว์เบอร์รี, ไอศกรีมนมแพะรสมะม่วง, ไอศกรีมนมแพะรส สตรอว์เบอร์รี, ไอศกรีมเยลลี่ผลไม้, Love Box Set ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และฝักวานิลลา

นอกจากนี้ยังมี เอเดลไวส์ ดอกไม้สื่อสัญลักษณ์ “รักแท้” ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีพระราชทานต้นพันธุ์ให้โครงการหลวงขยายพันธุ์ ซึ่งจะนำมาประดับตกแต่งภายในงาน และนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรมใหม่ของโครงการหลวง โดยมีผลิตผล ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่โครงการหลวงนำมาแนะนำเป็นครั้งแรกในปีนี้ ได้แก่

 • กัญชงหรือเฮมพ์ (Hemp) พืชเศรษฐกิจใหม่ในพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการหลวงวิจัยต่อยอดเป็นอาหารสุขภาพซุปเปอร์ฟู้ด ผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันกัญชงสกัดเย็น และผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม อาทิ ครีมทามือ ครีมกันแดด และเซรั่ม รวมทั้งยังมีผ้าทอจากเส้นใยกัญชง ที่มีความแข็งแรงคงทน สวยงาม และทรงคุณค่า
 • การสาธิตการทอเส้นใยกัญชงโดยกลุ่มแม่บ้านชนเผ่าม้ง หมู่บ้านแม่สาน้อยด้วยกี่ทอม้งแบบดั้งเดิม การเขียนลายขี้ผึ้งบนผ้ากัญชง และการเขียนเทียนที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าม้งรวมทั้งการแสดงผลงานประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกายจากลวดลายชนเผ่า อาทิ เสื้อผ้า หมวก กระเป๋า ซึ่งรับ pre order ในงานเป็นครั้งแรก
 • เมล่อนไต้หวัน 101 สายพันธุ์ เนื้อสีขาวครีม และเนื้อสีเขียว รสชาติหวาน กลิ่นหอม และ มะเขือเทศเชอร์รีเหลืองหวาน เนื้อกรอบ รสชาติหวานอุดมไปด้วยวิตามินซี สารต้านอนุมูลอิสระ ไลโคปีน แคโรทีนอยด์ และสารเบต้าแคโรทีน ผลงานวิจัยใหม่ที่ได้รับสนับสนุนการวิจัยจาก ICDF มีจำหน่ายจำนวนจำกัด
 • ผลิตภัณฑ์ชาหมักคอมบูชะ( Kombucha) ผลิตจากชาอู่หลงโครงการหลวง คัดสรรยอดชาคุณภาพดี ผ่านกรรมวิธีหมักด้วยจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ เป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติเปรี้ยวอมหวาน

นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จากดอยคำ อาทิ แยมมอญเบอร์รี แยมสตรอว์เบอร์รีผสมกลีบกุหลาบ ซึ่งเป็นสินค้าพิเศษ จัดทำขึ้นจำนวนจำกัด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

 • ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Ready to Cook ที่มีทั้งน้ำแกงส้มและน้ำต้มยำเข้มข้น แบบต้นตำรับถึงเครื่องสมุนไพร ครบจบในซองเดียวแบบไม่ต้องปรุงเพิ่ม ซอส สปาเก็ตตีมะเขือเทศเข้มข้นผสานกลิ่นหอมของสมุนไพรสไตล์อิตาเลียน พิซซ่าสเปรด รับประทานคู่กับขนมปัง แซนด์วิช เบอร์เกอร์ เครป ไส้กรอก หรือเฟร้นฟรายส์ รวมถึงสินค้ายอดนิยมจากดอยคำ อาทิ น้ำออเจ้า น้ำเห็ดถั่งเช่า

อีกทั้งการจำหน่ายสินค้าของโครงการส่วนพระองค์อื่น ๆ ได้แก่

 1. มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 2. มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย
 3. มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 4. ร้านภูฟ้า
 5. โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
 6. มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
 7. โครงการเซรามิค สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 8. “ถักร้อย-สร้อยรัก” มูลนิธิจุฬาภรณ์
 9. มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์
 10. โครงการ ดร.น้ำจิต – ดร.น้ำใจ
 11. ร้านภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา
 12. โครงการพัฒนาดอยตุงมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
 13. กรมปศุสัตว์

นับเป็นโอกาสดีๆ ขอเชิญชวนประชาชนชาวกรุงเทพฯและปริมณฑลมาเที่ยวชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อร่อย สด ใหม่ กว่า 3,000 รายการได้ในงาน “โครงการหลวง53” ระหว่างวันที่ 4 – 14 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook : CentralWorld

Posted in NEWS
BACK
TO TOP
Alternative Text
Nueathong
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.