เวียนนาอาสา

เวียนนาอาสา รุ่น 5 อาสาทำดีเพื่อพ่อ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ด้วยการฝึกอบรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

เวียนนาอาสารุ่น 5 อาสาทำดีเพื่อพ่อ

เวียนนาอาสา

บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เครือสหกรุ๊ป)  ร่วมกับ มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดกิจกรรมอาสาทำดีเพื่อพ่อ หลักสูตรเป็นวิทยากร “โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ด้วยการฝึกอบรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองตามหลักวิธี 3 นิ้วสัมผัส (Triple Touch Program) เชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่าน มาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพทรวงอกที่ดี พร้อมตื่นตัวและใส่ใจต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองเพื่อห่างไกลมะเร็งเต้านม ตลอดจนยังจะนำความรู้ที่ได้ไปสอนต่อให้เพื่อนและผู้ใกล้ชิด พร้อมรับใบประกาศนียบัตรรับรองจากมูลนิธิถันยรักษ์ฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-16.00 น.  ณ ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (ตึก SIMR) ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช สอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ 02-291-0590

Posted in NEWS
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.