สุข กาย ใจ

” สุข กาย ใจ ” กิจกรรมเพื่อสุขภาพกายและใจ

” สุข กาย ใจ ” กิจกรรมเพื่อสุขภาพกายและใจ

ร่วมเรียนรู้วิธีการดูแลกายและใจที่ประหยัด ทำได้ง่าย จากสิ่งใกล้ตัวไปกับผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ ด้วยหลากหลายกิจกรรมทั้งการปรับสมดุลชีวิตด้วยวิถีธรรมชาติ การใช้ดนตรีเป็นเครื่องบำบัด และทบทวนตัวเองจากภายใน โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อ สุข กาย ใจ ดังนี้

ปรับสมดุลชีวิตด้วยวิถีธรรมชาติ

เรียนรู้แนวทางการจัดระบบชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติด้วยวิถีการกินอยู่ การพักผ่อน และการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างกายและจิตใจเกิดความสมดุลและแข็งแรง ในการอบรมธรรมชาติบำบัด ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตซึ่งเป็นแนวทางการใช้ชีวิตประจำวันที่เหมาะสมสอดคล้องกับธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ และเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการรับประทานอาหารและการจัดการชีวิตตนเองเพื่อสุขภาพที่ดี

ส่วนท่านใดที่มีโรคประจำตัว หรือต้องการสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายและจิตใจ ขอเชิญมาร่วมฝึกการทำสมาธิเพื่อช่วยบรรเทาโรคต่างๆ ในการอบรม สมาธิบำบัด SKT ซึ่งเป็นการนำเอาความรู้เกี่ยวกับโยคะ
ชี่กง การออกกำลังกายแบบยืดเหยียด มาผสมผสานเป็นสมาธิบำบัด 7 รูปแบบ ผ่านการควบคุมประสาทสัมผัสทั้ง 5 และการเคลื่อนไหว นำการอบรมโดย รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

และมาปลดเปลื้องความเหนื่อยล้าจากการทำงานด้วยการฝึกโยคะเก้าอี้  ซึ่งเป็นการประยุกต์ท่าโยคะมาใช้กับเก้าอี้ สามารถปฏิบัติได้ง่ายทั้งที่บ้านและที่ทำงาน เพื่อคืนความสมดุลให้กับทั้งร่างกายและจิตใจ และช่วยแก้อาการ Office Syndrome  เช่น อาการปวดคอ ปวดหลัง นิ้วล็อค อย่างได้ผล

 

ศาสตร์แห่งศิลป์กับการเสริมสร้างพลังชีวิต

ปลดปล่อยความเครียดและพลังสร้างสรรค์ผ่านดนตรีในกิจกรรมดนตรีบำบัดผ่านเสียงและการกระตุ้นการเคลื่อนไหวร่างกาย รวมทั้งมาสนุกสนานไปกับกิจกรรมตีกลองกลุ่ม  (Drum Circle) ที่ผู้เข้าร่วมจะได้สร้างจังหวะของตนเองที่ผสานเป็นหนึ่งเดียวไปกับจังหวะกลองและเครื่องดนตรีของผู้เข้าร่วมท่านอื่นในวงกลอง ซึ่งช่วยบรรเทาความเครียดและเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง และทักษะความสัมพันธ์ทางสังคม นำกิจกรรม โดย อ.วิพุธ เคหะสุวรรณ
คณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จากนั้นมาทำความรู้จักมันดาลา (Mandala) ศิลปะเก่าแก่ที่ในปัจจุบันได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการสร้างสมาธิและเยียวยาจิตใจในกลุ่มเด็ก ผู้ป่วย เหยื่อ และผู้ที่ต้องการปลดปล่อยความเครียด  กิจกรรมอบรมการสร้าง
มันดาลานี้จะพาผู้เข้าร่วมมาลองฝึกสร้างมันดาลาจากสิ่งของรอบตัว และสร้างมันดาลาแบบกลุ่ม ที่มาจากฐานคิดของการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ และมาเพลิดเพลินกับกิจกรรมการวาดภาพแบบอิสระ (Doodle) ที่จะช่วยปลดปล่อยความเครียด และกระตุ้นพลังสร้างสรรค์ออกมาผ่านการสร้างลายเส้นง่ายๆ จากปลายนิ้วมือของเราเอง นำกิจกรรมโดย ยาไพร สาธุธรรม นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ใคร่ครวญชีวิตสู่ความสงบในใจ

ความสงบภายในใจเริ่มต้นได้จากภายในตัวเราเอง มาร่วมทบทวนคุณค่าและความหมายในการมีชีวิตผ่านเกมไพ่
ไขชีวิต
  เกมสร้างบทสนทนาเรื่องชีวิตและความตาย ที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้ทบทวนตนเองและเข้าใจคนรอบข้าง
มากขึ้น  รวมถึงสร้างความพร้อมในการรับมือกับช่วงวิกฤตของชีวิต นำกระบวนการ โดยคุณ ฐนิดา อภิชนะกุลชัย โครงการความตายพูดได้ เครือข่ายพุทธิกา

กิจกรรมเพื่อสุขภาพกายและใจ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายนนี้ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สำหรับผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (จำกัดกิจกรรมละ 30 ท่านเท่านั้น)  สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-8809429

 

บทความที่น่าสนใจ

3 กิจกรรม บำบัดสมาธิสั้น (เรื่องป่วยไม่รู้ตัวของคนทำงาน)

สมาธิบำบัด 7 เทคนิค พัฒนาร่างกายให้เยียวยาตัวเอง

ผ่อนคลายกายใจด้วย ดนตรีบำบัด

Posted in NEWS
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.