เกลือชมพู
Read More +

เกลือหิมาลายัน 

กินเกลือ, กินเค็ม, เกลือ, กินเกลือวันละเท่าไหร่, โซเดียม
Read More +

กินเกลือ วันละเท่าไหร่ พอดี ?

ใส่บาตรพระสงฆ์, ตักบาตร, วิสาขบูชา, อาหารใส่บาตร, โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
Read More +

เตือนชาวพุทธลดโซเดียมใส่บาตรพระสงฆ์ วันวิสาขบูชา

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.