ใส่บาตรพระสงฆ์, ตักบาตร, วิสาขบูชา, อาหารใส่บาตร, โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

เตือนชาวพุทธลดโซเดียมใส่บาตรพระสงฆ์ วันวิสาขบูชา

วิสาขบูชา ลดโซเดียมใส่บาตรพระสงฆ์ กันดีกว่า

วิสาขบูชา ปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 61 กิจกรรมแรกของวัน ชาวพุทธทุกคนต้องทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  เเต่เมื่อไม่นานนี้ เครือข่ายลดบริโภคเค็ม ออกคำแนะนำให้ชาวพุทธทุกคน ที่ทำบุญใส่บาตร จัดอาหารใส่บาตรถวายพระสงฆ์ ควรจะเลือกสรรอาหารเพื่อสุขภาพ ลดเค็มลดโซเดียม ลดจำนวนพระสงฆ์ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพราะปัจจุบันพระสงฆ์มีอัตราการป่าวยเป็นโรคเรื้อรังสูงขึ้นทุกปี

เครื่อข่ายลดบริโภคเค็ม เตือนแล้วนะ

นท.พญ.วรวรรณ  ชัยลิมปมนตรี เลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็ม กล่าวว่า

“ในช่วงเทศกาลวัน วิสาขบูชา  ทางเครือข่ายเครือข่ายลดบริโภคเค็มขอใช้โอกาสนี้ เพื่อรณรงค์ให้ชาวพุทธทุกคนที่จะทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ระมัดระวังเรื่องการทำอาหารถวายพระ โดยเฉพาะอาหารที่จัดถวาย ควรเป็นอาหารที่ปรุงรสให้พอดี ไม่เค็มจัดหรือหวานจัดจนเกินไป โดยอาหารที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ประกอบด้วย อาหารแห้ง เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, แหนมและปลากระป๋อง ส่วนอาหารสำเร็จรูป เช่น แกงเขียวหวาน ไข่พะโล้ และจำพวกผัดผักทุกประเภท ซึ่ง ปัจจุบันจากความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ทำให้ผู้ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับการบริโภคมากกว่า 618 ผลิตภัณฑ์ โดยการรับรองการใช้สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ซึ่งผู้บริโภคสามารถนำมาซื้อรับประทาน เพื่อสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว รวมถึงนำมาถวายพระสงฆ์ได้อีกด้วย”

วิสาขบูชา, ตักบาตร, พระสงฆ์, อาหารใส่บาตร, พระสงฆ์ป่วย
การตักบาตรถวายพระสงฆ์ ควรจะเลือกสรรอาหารเพื่อสุขภาพ ปริมาณโซเดียมน้อย

จากข้อมูลด้านการเจ็บป่วยของพระสงฆ์ที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลสงฆ์ พบว่า

ในปี พ.ศ.2556 มี พระสงฆ์มารับการตรวจรักษา จำนวน 71,037 ราย พบป่วยด้วยโรคเบาหวาน 5,090 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.17 โรคความดันโลหิตสูง 5,472 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.7 ภาวะไขมันในเลือดสูง 7,315 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.30 และจากการวิจัยสุขภาพพระสงฆ์จำนวน 246 รูป ในพื้นที่ 11 จังหวัดทั่วประเทศ ในโครงการร่วมแรง ร่วมใจสร้างเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ไทย เมื่อปี 2544- 2555 พบว่า สุขภาวะ 4 มิติของพระสงฆ์ คือ กาย จิตใจ ปัญญา และสังคม โดยไม่พบปัญหารุนแรงใน ด้านจิตใจ ปัญญาและสังคม พบด้านที่มีปัญหาเรื่องเดียวคือ ร่างกายและสุขภาพ โดยพระสงฆ์ร้อยละ 45.1 มีภาวะอ้วน ร้อยละ 43.1

จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการเจ็บป่วยของพระสงฆ์มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ สาเหตุของอาการเจ็บป่วยของพระสงฆ์ในช่วง 10 ที่ผ่านมา ร้อยละ 90 มาจากอาหาร เนื่องจากพระสงฆ์ไม่สามารถเลือกฉันอาหารเองได้ ท่านต้องฉันอาหารที่ญาติโยมนำมาถวาย ประกอบกับพระสงฆ์ ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อย ทำให้เสี่ยงต่อโรคเรื้อรังที่ เป็นปัญหาต่อสุขภาพ

อ่านต่อ>> เมนูต้องห้ามตักบาตร

บทความน่าสนใจ

สูตรต้านความดันโลหิตสูง แนะนำโดยแพทย์ไทยประยุกต์

สูตรต้านความดันโลหิตสูง แนะนำโดยแพทย์แผนจีน

 

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.