สาธิตา สีพาชา
Read More +

เพราะความฝันได้นำพาฉันมาจนถึงจุดนี้ : พญ. สาธิตา สีพาชา

เคลื่อนสรีรสังขารหลวงพ่อคูณ
Read More +

คณะแพทยศาสตร์ มข. ประกอบพิธีบรรจุสรีระก่อน เคลื่อนสรีรสังขารหลวงพ่อคูณ ไปยังศูนย์ประชุมฯ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.