ลูเต้อร์
Read More +

ลูเต้อร์ สุนัขนำทาง ผู้เป็นดวงตาของทราย-คีริน เตชะวงศ์ธรรม

อักษรเบรลล์
Read More +

หลุยส์ เบรลล์ ชายตาบอด ผู้สร้าง อักษรเบรลล์ ให้คนตาบอดทั่วโลกได้อ่านหนังสือ

อ่านหนังสือ
Read More +

อ่านหนังสือผ่านแอพ ให้คนตาบอด

คนตาบอด
Read More +

สงสัยไหม…คนตาบอดอ่าน-เขียนหนังสือได้อย่างไร

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.