คิดบวก-คิดลบ-การทำงาน
Read More +

มองอย่างเข้าใจ ไม่ว่า “คิดบวก” หรือ “คิดลบ” ก็เป็นผลดีได้ ถ้าใช้ถูกกับสถานการณ์

Read More +

สัญญาณบอกว่าคุณกำลัง “ คิดลบ ” ต้องรีบเปลี่ยนตัวเอง

ชอบโทษคนอื่นมากกว่าตัวเอง
Read More +

อย่าเสียเวลามาสงสารตัวเองเลย! 10 คำถาม ที่บ่งบอกว่าเรา ชอบโทษคนอื่นมากกว่าตัวเอง

คิดลบ
Read More +

Dhamma Daily : ทำอย่างไรไม่ให้เป็นคน คิดลบ

ความคิดด้านลบ
Read More +

Dhamma Daily : วีธีจัดการกับ ความคิดด้านลบ

คิดบวกคิดลบ
Read More +

คิดบวกคิดลบ เราจะคิดยังไงดี

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.