ความคิดด้านลบ

Dhamma Daily : วีธีจัดการกับ ความคิดด้านลบ

Dhamma Daily : วีธีจัดการกับ ความคิดด้านลบ

ถาม : เคยได้ยินมาว่าชีวิตเราถูกควบคุมด้วยความคิด หากเราชอบคิดลบ ทั้งที่พยายามคิดบวกแล้ว แต่ก็ทำไม่ได้ ควรจัดการกับ ความคิดด้านลบ อย่างไร

พระ ดร.นิตินัย อุดมกัน ตอบปัญหานี้ไว้ว่า

ตอบ : คงเคยได้ยิน “จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว” การกระทำต่างๆ ที่แสดงออกมาทางกายนั้น ล้วนแต่มาจากจิตดังนั้นปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกเป็นต้น  จึงได้พากันหัดเจริญสติปัญญา ภาวนา รักษาศีล เพื่อให้คิดดี ทำดี ให้เป็นปกตินิสัย ต้องหัดทำจนเคยชิน เมื่อทำบ่อยๆ การฝึกทำบ่อยๆ  คือความเพียร แรกๆ อาจไม่สามารถเอาชนะความคิดไม่ดี ความคิดลบ แต่เราต้องหัดฝืนในการคิดบวก คิดดี

ชนะคนอื่นร้อยครั้งไม่เท่าชนะใจตัวเองครั้งเดียว หัดทำไปเรื่อยๆ ทำไม่ได้ก็ต้องทำ เหมือนเด็กหัดเดินล้มแล้วลุกเดี๋ยวก็เดินได้เอง ความคิดคนเราเหมือนกัน หัดคิดดีสัก 1 วินาที 2 วินาที เพิ่มเป็น 10 นาที 1 ชั่วโมง หัดไปเรื่อยเหมือนที่หลวงปู่สนธิ์กล่าวว่า

“จงอยู่ดีมีธรรมประจำจิต อย่าคิดชั่วทำตัวให้มัวหมอง ไปดีมาดีพระธรรมย่อมคุ้มครอง จิตผุดผ่องสงบดีเพราะมีธรรม”

ที่มา : นิตยสารซีเคร็ต

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่ Secret Magazine (Thailand)


บทความที่น่าสนใจ

Dhamma Daily : อยากให้พ่อแม่ ปล่อยวาง และมีความสุขในชีวิตบั้นปลายควรทำอย่างไรดีคะ

ทำอย่างไร เมื่อพ่อแม่ ไม่เห็นด้วยที่ไปปฏิบัติธรรม

 จ่ายเงินแท็กซี่เกิน หรือไม่รับเงินทอน และคิดว่าเป็นการทำทานส่งบุญกุศล เหมาะหรือไม่

 ทุกข์เหลือเกิน มีวิธีปลดทุกข์อย่างไร

Dhamma Daily : ต้องปฏิบัติธรรมมากแค่ไหน ผลกรรมชั่ว ในอดีตจึงจะตามไม่ทัน

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.