พระมหากัจจายนะ
Read More +

ทำไม พระมหากัจจายนะ จึงเป็นที่เคารพและรักของเทวดา 

Read More +

จูฬสุภัททา สตรีผู้ทำให้ครอบครัวของสามีกลายเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ

วิมานพระอินทร์
Read More +

นกแขกเต้าผู้ทำให้ วิมานพระอินทร์ สั่นไหว

พระมหากัสสปะ
Read More +

ทำไมเทวดาถึงอยากใส่บาตรพระมหากัสสปะ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.