บริจาคอวัยวะ
Read More +

“ที่สุดของการให้” เด็กหนุ่มสมองตาย บริจาคอวัยวะช่วยได้อีกสามชีวิต

บริจาคร่างกาย
Read More +

อนุโมทนา หนุ่มวัย 18 ปี แอบบริจาคร่างกาย ช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดได้ถึง 6 ราย

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.